Lunchworkshops voor vrouwen in de bouw geslaagd

Vorige maand hebben wij twee mooie workshops mogen geven voor vrouwen in de bouw. De eerste workshop was ‘Kracht door uitstraling’. Een eerste indruk kun je maar één keer geven. Merianka ging in deze workshop aan het werk met hoe je je innerlijk aan je uiterlijk kan koppelen. Erg enthousiast is er gereageerd door de vrouwen die aan deze workshop deelnamen.

Een van de opmerkingen in de evaluatie was; “Fijn om andere vrouwen op deze manier te zien en te leren over je uitstraling.” Precies dit is waar wij het voor doen. Vrouwen, in de vaak mannelijke bouwwereld, samenbrengen tijdens een informatieve en gezellige bijeenkomst. Voorheen gaven wij een proeverij van verschillenden workshops live op een leuke locatie, dit gebeurde met een lekker hapje en drankje. Dit kan helaas al een tijd niet, vandaar dat wij ervoor hadden gekozen om online workshops te geven. Wij verwachten in de toekomst zowel live als online workshops aan te bieden.

Ook de workshop ‘Stem je stem’ was een succes. Een van de opmerkingen tijdens de evaluatie was; “Enthousiast, interessant en met veel interactie.“ Heel gaaf dat dit zo ervaren werd. Wij kregen ook terug dat dingen helder, herkenbaar maar andere dingen juist weer vernieuwend waren. Daarnaast dat; “De workshop nog wel langer had mogen duren omdat je er echt wat aan had en leuk was.” Super om te horen dat al deze verschillende aspecten in de workshop terugkwamen.

Wij willen bij deze alle deelneemsters nogmaals bedanken! Wij vonden het heel geslaagd en gaan na de zomer weer nieuwe workshops en live bijeenkomsten organiseren, wij hopen jullie daar weer te zien!


Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra goedgekeurd door leden

De stembussen zijn gesloten. Een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat. 87 procent van de leden stemden voor en 13 procent tegen (gemiddelde van UTA en bouwplaats samen). Van onze UTA-leden stemden 81 procent voor en 19 procent tegen.

De cao heeft een looptijd van 2 jaar van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022. Het onderhandelingsresultaat gaat zodra alle partijen hebben ingestemd omgezet worden in cao-teksten.

Het was een ingewikkeld traject. Graag hadden wij meer afspraken gemaakt voor UTA maar de eerste stap is gezet. Wij blijven ons hard maken voor betere arbeidsvoorwaarden en ons inzetten om de werkdruk naar beneden te krijgen. Hierover hoort u binnenkort meer.

Benieuwd naar het onderhandelingsresultaat, bekijk hem hier.


Cao-onderhandelingen 2021: dag 11

Gisteren, tijdens de 11e onderhandelingsdag is er een onderhandelingsresultaat voor de cao Bouw & Infra bereikt. De onderhandelingen afgelopen tijd waren lastig en hebben ook lang geduurd. 

Binnen de bouw heb je verschillende branches. Bij de ene branche gaat het beter dan bij de andere. Corona en stikstof hebben op sommige branches meer invloed dan op andere. In de woningbouw gaat het bijvoorbeeld heel goed, maar bij een deel van de bedrijven in de infra en utiliteitsbouw gaat het een stuk minder. Het onderhandelingsresultaat dat er nu ligt, kunnen wij denk ik evenwichtig noemen voor de bouwplaatsmedewerkers. Voor UTA is dit anders, maar wel is een eerste stap gezet met een afspraak over een zwaarwerkregeling. Verder is er voor UTA de komende periode nog veel te behalen.

Overwerkregeling
De werkdruk onder UTA is veel te hoog. In de huidige cao staat duidelijk opgenomen dat een werknemer niet verplicht kan worden tot overwerken. Helaas wordt er toch nog vaak veel overgewerkt. Over dit onderwerp is langdurig gesproken tijdens de onderhandelingen. Wij hadden graag met werkgevers een fatsoenlijke overwerkregeling in de cao afgesloten, helaas weigeren werkgevers dit te doen. Wij zullen nadrukkelijk op dit onderwerp blijven hameren. Weet dus dat je op dit moment, vanuit de cao, niet verplicht kan worden tot overwerk.

Er zijn in het onderhandelingsresultaat een aantal afspraken gemaakt voor UTA.

Afspraken UTA

Zwaarwerkregeling UTA
We hebben een zwaarwerkregeling voor UTA afgesproken die ingaat per 1 januari 2022. Eén van de voorwaarden om daaraan deel te nemen is dat van de laatste 25 jaar voor uittreding er in tenminste 20 daarvan onder de cao bouw gewerkt is en daarvan moet er tenminste 5 jaar als bouwplaatsmedewerker zijn gewerkt.

Indexatie zwaarwerkregeling
De zwaarwerkregeling wordt zowel voor UTA als voor bouwplaatsmedewerkers op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd met de structurele loonsverhogingen van het jaar ervoor.

Loon

  • 1 augustus 2021 structureel 1,5% erbij
  • Eenmalige uitkering in december 2021 van 1% van het jaarsalaris (netto als er bij je werkgever ruimte is in de werkkostenregeling en hij daarvoor kiest)
  • 1 januari 2022 structureel 3%

Vergoedingen (niet de kilometervergoeding) stijgen met hetzelfde (structurele) percentage. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gereedschapsgeld, vergoeding voor kleding enzovoort.

Jongeren: diplomabonus en gratis boeken
We hebben een diplomabonus afgesproken. Voor het behalen van het BBL2, BBL3  en BBL4 krijg je een diplomabonus van € 2.500 voor de schooljaren 21/22 en 22/23. Nog een mooie afspraak: boeken en examens zijn voor de schooljaren 21/22 en 22/23 helemaal gratis.

Andere afspraken op hoofdpunten

Uitzendkrachten: zelfde kilometervergoeding als vaste krachten
De kilometervergoeding van uitzendkrachten in de bouw wordt gelijk aan die van medewerkers in vaste dienst. Dus € 0,32 in plaats van nu € 0,19 per kilometer.

Grotere kans op vaste baan voor uitzendkrachten boven de 50
Er komt een subsidie voor werkgevers van € 5.500 als zij een uitzendkracht van 50 jaar of ouder die daarvoor tenminste 10 jaar onder de cao Bouw heeft gewerkt, in vaste dienst aannemen.

Maatregelen bij werken in de hitte
Er komt een onderzoek naar welke maatregelen (verplicht) genomen moeten worden bij het werken bij hitte. Dat onderzoek is nog niet afgerond voor de komende zomer. Daarom is wel alvast afgesproken dat de werkgever nu al verplicht is zonnebrandcrème te verstrekken. En dat de werknemer dat dan verplicht moet gebruiken. Huidkanker komt bijzonder veel voor onder bouwvakkers.

Het Tijdspaarfonds blijft ongewijzigd
Er verandert nu niets wat betreft het Tijdspaarfonds. Er is een onderzoek gedaan naar het draagvlak onder werkgevers en werknemers. Als er uit dat onderzoek blijkt dat geen belang wordt gehecht aan het Tijdpaarfonds wordt het Tijdspaarfonds per 1 januari 2024 opgeheven.

Pilot werkdruk voor bouwplaatsmedewerkers
Een bouwplaatsmedewerker die last heeft van werkdruk, kan ondersteuning krijgen van een gespecialiseerd bureau. Dit is nu nog een proef. Deze regeling geldt al voor UTA.

Loondoorbetaling bij ziekte
De slechtere regeling van loondoorbetaling bij ziekte is van tafel gehaald. Wel gaat de re-integratiebonus uit de cao verdwijnen (voor mensen die langer dan een jaar ziek zijn geweest en re-integreren in het tweede jaar). Dit gaat in voor mensen wiens eerste ziektedag ligt na 1 januari 2022.

Tijdelijke contracten
In de wet staat dat je gedurende een periode van 3 jaar tijdelijke contracten mag aanbieden als werkgever. In de cao staat een periode van 2 jaar. We gaan naar de wettelijke bepaling.

Naast bovenstaande afspraken zijn er nog meer afspraken gemaakt voor deze twee-jarige cao (de looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022). Al deze afspraken kan je hier lezen.

Stemmen over het onderhandelingsresultaat
Zoals hierboven al aangegeven, hadden wij graag meer afspraken gemaakt voor UTA. De eerste stap is gezet, maar wij blijven ons hard maken voor betere arbeidsvoorwaarden en ons inzetten om de werkdruk naar beneden te krijgen.

Je kunt vanaf nu tot en met 27 mei stemmen op dit onderhandelingsresultaat.


Onderhandelingsresultaat cao Bouw en Infra 2021/2022

Er is een onderhandelingsresultaat voor de cao Bouw en Infra. Jij kunt er nu over stemmen tot en met 27 mei.

'Het was een lastig proces. Er zijn bedrijven, vooral in de woningbouw, waar het heel goed gaat ondanks corona en stikstof. De bouw bestaat daarnaast ook uit de infra en de utiliteitsbouw. En daar gaat het bij een groot aantal bedrijven een stuk minder. Veel (rijks) opdrachtgevers houden de hand op de knip.

Ik denk dat er een evenwichtig onderhandelingsresultaat ligt. De eerste stap voor UTA is gezet met een afspraak over een zwaarwerkregeling, maar daar is nog veel te doen. De werkdruk is echt veel te hoog. Erg blij ben ik met de afspraak dat leerlingen bij het behalen van hun diploma € 2.500 ontvangen. Ook zijn boeken en examens voortaan gratis. We hebben ook de eerste stappen gezet om het werken bij hitte gezonder te maken', aldus cao-onderhandelaar Hans Crombeen.

Op hoofdpunten:

Looptijd
De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.

Zwaarwerkregeling UTA
We hebben een zwaarwerkregeling voor UTA afgesproken die ingaat per 1 januari 2022. Eén van de voorwaarden om daaraan deel te nemen is dat van de laatste 25 jaar voor uittreding er in tenminste 20 daarvan onder de cao bouw gewerkt is en daarvan moet er tenminste 5 jaar als bouwplaatsmedewerker zijn gewerkt.

Indexatie zwaarwerkregeling
De zwaarwerkregeling wordt zowel voor UTA als voor bouwplaatsmedewerkers op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd met de structurele loonsverhogingen van het jaar ervoor.

Loon

  • 1 augustus 2021 structureel 1,5% erbij
  • Eenmalige uitkering in december 2021 van 1% van het jaarsalaris (netto als er bij je werkgever ruimte is in de werkkostenregeling en hij daarvoor kiest)
  • 1 januari 2022 structureel 3%

Vergoedingen (niet de kilometer-vergoeding) stijgen met hetzelfde (structurele) percentage. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gereedschapsgeld, vergoeding voor kleding enzovoort.

Het Tijdspaarfonds blijft ongewijzigd
Er verandert nu niets wat betreft het Tijdspaarfonds. Er is een onderzoek gedaan naar het draagvlak onder werkgevers en werknemers. Als er uit dat onderzoek blijkt dat geen belang wordt gehecht aan het Tijdpaarfonds wordt het Tijdspaarfonds per 1 januari 2024 opgeheven.

Jongeren: diplomabonus en gratis boeken
We hebben een diplomabonus afgesproken. Voor het behalen van het BBL2, BBL3  en BBL4 krijg je een diplomabonus van € 2.500 voor de schooljaren 21/22 en 22/23. Nog een mooie afspraak: boeken- en examengeld zijn voor de schooljaren 21/22 en 22/23 helemaal gratis.

Uitzendkrachten: zelfde kilometervergoeding als vaste krachten
De kilometervergoeding van uitzendkrachten in de bouw wordt gelijk aan die van medewerkers in vaste dienst. Dus € 0,32 in plaats van nu € 0,19 per kilometer.

Grotere kans op vaste baan voor uitzendkrachten boven de 50
Er komt een subsidie voor werkgevers van € 5.500 als zij een uitzendkracht van 50 jaar of ouder die daarvoor tenminste 10 jaar onder de cao Bouw heeft gewerkt, in vaste dienst aannemen.

Geen overwerkregeling UTA
Werkgevers weigeren een fatsoenlijke overwerkregeling af te spreken voor UTA. Dit terwijl het onderwerp ontzettend belangrijk voor UTA-medewerkers is. Wij zullen nadrukkelijk op dit onderwerp blijven hameren. In de cao staat bovendien dat een werknemer niet verplicht is om over te werken.

Maatregelen bij werken in de hitte
Er komt een onderzoek naar welke maatregelen (verplicht) genomen moeten worden bij het werken bij hitte. Dat onderzoek is nog niet afgerond voor de komende zomer. Daarom is wel alvast afgesproken dat de werkgever nu al verplicht is zonnebrandcrème te verstrekken. En dat de werknemer dat dan verplicht moet gebruiken. Huidkanker komt bijzonder veel voor onder bouwvakkers.

Pilot werkdruk voor bouwplaatsmedewerkers
Een bouwplaatsmedewerker die last heeft van werkdruk, kan ondersteuning krijgen van een gespecialiseerd bureau. Dit is nu nog een proef. Deze regeling geldt al voor UTA.

Loondoorbetaling bij ziekte
De slechtere regeling van loondoorbetaling bij ziekte is van tafel gehaald. Wel gaat de re-integratiebonus uit de cao verdwijnen (voor mensen die langer dan een jaar ziek zijn geweest en re-integreren in het tweede jaar). Dit gaat in voor mensen wiens eerste ziektedag ligt na 1 januari 2022.

Tijdelijke contracten
In de wet staat dat je gedurende een periode van 3 jaar tijdelijke contracten mag aanbieden als werkgever. In de cao staat een periode van 2 jaar. We gaan naar de wettelijke bepaling.

Overzicht van alle afspraken
Dit zijn de afspraken op hoofdpunten. We hebben natuurlijk nog veel meer afspraken gemaakt.

Klik hier voor de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

Stemmen tot en met 27 mei
De cao-adviescommissie legt dit resultaat neutraal aan je voor. Je kunt nu stemmen over dit onderhandelingsresultaat


Cao-onderhandelingen 2021: dag 9 & 10

Wij bouwen Nederland

De afgelopen twee dagen is er weer intensief onderhandeld over een nieuwe cao. De vorige onderhandelingen zijn teleurstellend verlopen. Wij hebben vervolgens gevraagd aan medewerkers, die onder de cao Bouw & Infra werken, om zich uit te spreken richting werkgevers. Aan deze oproep is duizenden keren gehoor gegeven.

Wij hebben ook ontzettend veel opmerkingen ontvangen. Deze opmerkingen zijn weer gebundeld en tijdens de 9e dag van de onderhandelingen aan de werkgevers overhandigd.

Hoe nu verder

Wij zijn er helaas nog niet. Daarom is er gekozen om nog een dag in te plannen waarop verder onderhandeld wordt. Op 11 mei gaat dat gebeuren. Voor die datum komen wij nog samen met de cao-adviescommissie. In deze commissie zitten kaderleden die onder de cao Bouw & Infra werken. Tijdens dit overleg bespreken wij wat er tot nu toe ligt aan voorstellen en horen wij wat zij hiervan vinden. Helaas kunnen wij, in het belang van een uitkomst, nog niet uitweiden over de inhoud van de laatste onderhandelingen. Hopelijk kunnen wij na 11 mei wel meer vertellen over de inhoud.


Duizenden reacties oproep 'Werkgevers neem ons serieus'

Jullie hebben massaal gehoor gegeven aan de FNV oproep ‘Werkgevers neem ons serieus en kom over de brug met fatsoenlijke afspraken!’’. We hebben duizenden reacties binnengekregen van UTA en Bouwplaatswerknemers. Alle reacties zijn gebundeld en op 5 mei aan werkgevers overhandigd bij aanvang van het cao overleg.

Uit deze vierde bundeling van reacties blijkt duidelijk hoe er tegen de houding van werkgevers wordt aangekeken. Er is tijdens de Coronapandemie in de bouw hard doorgewerkt en daar lijkt weinig waardering voor. De werkdruk is hoog en binnen veel bedrijven is er een personeelstekort. Veel werknemers maken zich zorgen over het gebrek aan instroom van jongeren in de sector. Het werkklimaat in de bouw is onaantrekkelijk. Zeker jongeren weten dit. Arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden zijn niet van deze tijd. Bij nacht en ontij opstaan, grote reisafstanden, lange werkdagen, in weer en wind werken, continue wisselende collega’s. Maar dat is niet alles. Een vierdaagse werkweek, een eigen invulling geven aan werktijden, meer thuiswerken … allemaal gangbaar tegenwoordig, maar niet in de bouw. Al jarenlang is de disbalans tussen werk en privé voor velen een grote zorg.

De veelal hiërarchische aansturing binnen bedrijven, in combinatie met de strakke planningen, het tekort aan personeel en de wirwar van flexconstructies leidt tot een torenhoge werkdruk en weinig werkplezier. Waardering en respect wordt niet gevoeld en niet verkregen. Ook de veiligheid en gezondheid vormt een probleem in de bouw. De beroepsrisico’s zijn groot.

Uiteraard zijn er bouwbedrijven die het wel goed doen, maar over het algemeen blijkt dat er nog veel moet gebeuren. Het begint met het besef bij werkgevers; het personeel is het kapitaal van de onderneming!

 

Lees hier de eerdere documenten:
Het is ook mijn cao! Deel 1
Het is ook mijn cao! Deel 2
Het is ook mijn cao! Deel 3


Cao-onderhandelingen 2021: dag 8

Wij bouwen Nederland

ONBESPREEKBAAR! Dit is wat wij gisteren van de werkgeversorganisaties op bijna alle onderwerpen te horen kregen.

Overwerkregeling

Zo ook de overwerkregeling die wij hebben voorgesteld. De werkgeversorganisaties zijn heel duidelijk, zij willen hier geen afspraken over maken. Wij vragen niks geks, wij vragen om een regeling waarin UTA-medewerkers vergoed worden voor de uren die zij werken, betaald worden voor de uren die je voor je werkgever werkt. Helaas zien de werkgeversorganisaties niet dat er een heel redelijk voorstel voor hen ligt. Zij vinden het niet nodig om de uren die hun medewerkers voor ze werken, te betalen. Er wordt structureel heel veel overgewerkt. Tijd die je niet thuis bent en die je niet zo kan invullen als je zelf wil. Naast dat het niet meer dan normaal is om betaald te worden voor die uren, hopen wij ook dat een overwerkregeling er voor gaat zorgen dat er minder overgewerkt wordt. Uit alle onderzoeken die wij gedaan hebben komt duidelijk naar voren dat het werk mentaal vaak zwaar is. Een gezonde privé-werkbalans is er te vaak niet.

Maximaal twaalf uur van huis

Ons voorstel om maximaal twaalf uur van huis te zijn lijkt ons ook heel normaal en gezond voor de werknemers. Helaas ook dit vinden werkgevers niet nodig en ook hierover willen zij geen afspraken maken. Vind jij het ook onfatsoenlijk hoe de werkgeversorganisaties zich hier opstellen? Laat jezelf horen door te klikken op de afbeelding onderaan de pagina! Hoe meer reacties, hoe duidelijker het voor de werkgeversorganisaties wordt dat zij goede afspraken horen te maken.

Thuiswerkvergoeding

Momenteel wordt er veel thuisgewerkt. De verwachting is dat dit in de toekomst ook (gedeeltelijk) zal blijven. Dat werknemers niet of minder op kantoor komen geeft voor de werkgevers minder kosten maar voor de werknemers juist meer kosten. Het is dus ook niet meer dan normaal om een vergoeding te krijgen voor de verwarming, elektriciteit en koffie/thee. Helaas vinden werkgevers dit niet nodig. Dat zij lagere kosten hebben is voor hen mooi meegenomen en dat een werknemer juist meer kosten maakt is niet belangrijk.

Eerder stoppen met werken regeling

Een eerder stoppen met werken regeling. Ook hierover hebben de werkgeversorganisaties zich gisteren duidelijk uitgesproken. Een regeling die er daadwerkelijk toe doet, willen zij niet afspreken. “Bedrijven bieden zelf al voldoende mogelijkheden aan medewerkers, in de laatste fase voor hun pensioen, om het werk te verlichten”, aldus de werkgeversorganisaties. Een deel van de UTA-medewerkers deed voorheen fysiek werk op de bouwplaats. Zij hebben fysiek zwaar werk gedaan, daarnaast horen wij van bijna alle UTA-medewerkers die wij spreken dat zij hun werk ook mentaal heel zwaar vinden. Het is bizar en verdrietig, hoe vaak wij horen dat iemand niet weet of het wel lukt om het werk tot aan het pensioen vol te houden. Een goede regeling afspreken zodat wel iedereen gezond zijn pensioen kan halen, zou niet meer dan normaal horen te zijn!

De houding van de werkgevers is droevig. Zo brutaal dat ze durven te zeggen dat “het gefocus op UTA minder ruimte geeft voor de bouwplaatsmedewerkers.” Alle medewerkers die onder de cao Bouw en Infra vallen zijn belangrijk, zowel UTA als bouwplaats! Op 5 mei wordt er weer onderhandeld. Wij willen graag op die dag aan de werkgeversorganisaties laten zien dat UTA-medewerkers fatsoenlijke afspraken in hun CAO willen. Laat je stem horen, klik op de afbeelding hieronder!


Deel 3 ‘’Het is ook mijn cao!’’ overhandigd

Op de 8e dag van de cao onderhandelingen heeft onderhandelaar Hans Crombeen deel 3 van ‘Het is ook mijn cao!’ uitgereikt aan werkgevers. In dit rapport vertellen UTA medewerkers hoe zij het werken in de bouw ervaren en wat zij zouden willen veranderen als dat kon.

Het rapport is onderdeel van een reeks aan reacties van UTA medewerkers op het cao overleg. Deel 1 en 2 zijn tijdens eerder cao overleg aan de werkgeversdelegaties overhandigd.

FNV|UTA heeft de afgelopen week telefonisch werknemers gesproken over het werken in de bouw. Dit heeft een rapport opgeleverd van bijna 90 pagina’s. Er tekent zich een duidelijk beeld af: lange werkdagen, hoge werkdruk, een tekort aan personeel, miscommunicatie op de bouwplaats en tot slot fysiek en vooral mentaal zwaar werk. Daar tegenover staat weinig waardering en compensatie.

 

 “Je moet 24/7 paraat staan en je krijgt niet doorbetaald.”

“Als ik morgen een andere baan had, ging ik gisteren weg.”

“Het is behoorlijke waanzin. Waarom houden we dit met z’n allen in stand? Je offert je gezondheid op, voor wat?”

 

Ook een modern en sociaal personeelsbeleid ontbreekt bij veel ondernemingen. Thuiswerken, een vierdaagse werkweek, werktijden die zijn af te stemmen op de thuissituatie, dit alles lijkt vaak ver weg.

 

“Er moet meer voor UTA gebeuren. Jongeren hebben andere behoeften, daar heb je andere afspraken voor nodig.”

“Het is geen feest om naar het werk te gaan. De druk wordt alleen maar hoger. Ik mis ook aanwas in de sector.”

“Er zijn meer mensen nodig. Er staan wel veel vacatures open, maar de werkgever krijgt ze niet ingevuld.”

 

Begin maart zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw & Infra 2021 gestart. Vanaf het begin geven werkgeversorganisaties aan geen afspraken te willen maken voor de UTA, uitgezonderd de loonsverhoging. De UTA voorstellen worden geclassificeerd als overbodig en onacceptabel.

Werkgevers beweren dat er op bedrijfsniveau goede afspraken zijn voor het UTA personeel. Zo zitten alle overuren en reisuren bijvoorbeeld al in het salaris. Een zwaar werk regeling is niet nodig omdat uitvoerders toch al lichtere projecten en functies krijgen voordat ze met pensioen gaan. En de hoge werkdruk moet een UTA werknemer voor lief nemen volgens werkgevers; “Dat hoort nou eenmaal bij het werk. Mensen van een bepaald niveau moeten gewoon de klus klaren. Je hebt altijd de keuze om naar een werkgever te gaan waar het beter geregeld is”.

Wij horen al jarenlang uit de praktijk dat goede bedrijfsafspraken veelal ontbreken. En wanneer UTA werknemers hierover concrete afspraken willen maken met hun werkgever krijgen ze nul op het rekest. Dat is ook nu weer gebleken!

 

” De laatste jaren is de werkdruk zo gigantisch gestegen.”

“Ik ervaar hele hoge werkdruk. Dit heb ik al heel vaak aangegeven maar de werkgever erkent die werkdruk niet.”

“Jonge uitvoerders vinden het niet aantrekkelijk om in de bouw te werken, en veel ouderen vallen regelmatig uit.”

 

Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op bedrijfsniveau, maar het is zeker niet de regel. UTA werknemers hebben niet voor niets een pakket aan cao voorstellen gedaan en wensen niet tegen de bouwplaats collega’s uitgespeeld te worden. De UTA blijft krachtig van zich laten horen en laat zich niet uitsluiten. Zonder UTA is er geen bouw!

 

“Geestelijk moe is erger dan lichamelijk moe. Zonder UTA is er geen bouw!”

“UTA is belangrijk voor bouwbedrijven, maar werkgevers lijken dit niet te realiseren.”

 

Lees hier deel 1, deel 2, en deel 3.


'Het is ook mijn cao!' | Overzichtspagina

De werkgeversorganisaties hebben ons tijdens eerdere onderhandelingen laten weten dat zij geen afspraken in de cao willen maken voor UTA-medewerkers. Alles zou al perfect geregeld zijn op bedrijfsniveau. Daarom hebben wij een oproep gedaan aan UTA'ers, om te reageren op het standpunt van de werkgeversorganisaties. Op onze vragenlijst is massaal gereageerd. Op deze pagina kun je de links naar de drie documenten vinden. 

Klik op onderstaande buttons om deel 1, deel 2 en deel 3 van de reacties te bekijken.

                    


Cao-onderhandelingen 2021: dag 6 & 7

Wij bouwen Nederland

De afgelopen twee dagen is er weer onderhandeld over een nieuwe cao Bouw & Infra. Verschillende onderwerpen zijn aan bod gekomen. Wij zijn samen met de werkgevers naar verschillende varianten op de voorstellen aan het kijken.

Tijdens de vorige onderhandelingen hadden wij aan de werkgevers het document ‘Het is ook mijn cao’ overhandigd. In dit document staan héél véél reacties van UTA-medewerkers op de stelling van werkgevers, dat er geen afspraken voor UTA-medewerkers gemaakt hoeven worden. In de tussentijd zijn er nog veel meer reacties bijgekomen. Wij hebben daarom een 2.0 versie gemaakt met alle nieuwe reacties en aan de werkgevers gepresenteerd. Ook werd eerder door werkgevers gesteld dat een uitvoerder op leeftijd lichtere werkzaamheden krijgt. Hierover hebben wij een enquête onder uitvoerders gehouden. Heel duidelijk komt naar voren dat deze bewering in één woord onzin is! Ook deze uitkomsten hebben wij aan de werkgevers overhandigd.

Daarnaast is het voor ons heel duidelijk dat een goede overwerkregeling voor UTA-medewerkers hard nodig is. Dit is daarom ook een belangrijk punt tijdens de onderhandelingen. Uit de enquête ‘Het is ook mijn cao’ blijkt dat er structureel veel overuren worden gemaakt. Werkgevers beweren echter dat afspraken over betaling van overwerk overbodig zijn. Er is volgens hen sprake van een ‘all-in-salaris’. Dit betekent dat naast de contractuele uren, ook overwerk en reistijd in het salaris zijn inbegrepen. Wij hebben uitgevraagd of dit herkenbaar is. Onze concrete vraag was: Heb jij in je arbeidsovereenkomst afgesproken dat je een all-in-salaris hebt? Een duidelijke meerderheid zegt hierop nee!

Wij hopen ook dat een overwerkvergoeding er voor gaat zorgen dat overwerk niet meer zo uit de hand loopt. Wij horen namelijk regelmatig dat het vele overwerken, naast dat het fysiek en mentaal zwaar is, ook veel invloed heeft op het privéleven. Hopelijk gaan werkgevers dit ook inzien en hier samen met ons goede afspraken over in de cao maken.

Op 28 april (en op 5 en 6 mei) gaan wij weer opnieuw met de werkgevers om tafel en ons hard maken voor goede afspraken. Afspraken die zorgen voor gezonde, blije werknemers zowel op de werkvloer als thuis!