Cao Bouw & Infra algemeen verbindend verklaard 2021-2022

De cao Bouw & Infra 2021-2022 door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) algemeen verbindend verklaard.

Hiermee is de cao vanaf 7 september van toepassing op alle werkgevers en werknemers die vallen binnen de werkingssfeer van de cao Bouw & Infra. Ook als zij niet lid zijn van een werkgeversorganisatie of vakbond die de cao heeft afgesloten. AVV voorkomt ongewenste concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

De algemeenverbindendverklaring geldt tot einde looptijd cao, namelijk 31 december 2022.

De salarissen die per 1 augustus zijn verhoogd met 1,5 procent, gelden nu voor iedereen. Dat geldt ook voor de loonsverhoging van 3 procent die nog volgt per 1 januari 2022. Verder is er in de nieuwe cao een zwaar werkregeling voor UTA’ers afgesproken. Indien je aan de voorwaarden voldoet kun je hier vanaf 1 januari 2022 gebruik maken. Klik hier om de salaristabellen te bekijken.


nieuwe cao

Bekijk hier de nieuwe cao Bouw&Infra

Het is zover. Op 11 mei is er een onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao Bouw&Infra. De nieuwe cao's zijn geschreven en gepubliceerd. Klik op onderstaande links om ze te lezen!

Klik hier om de cao Bouw&Infra 2021-2022 te bekijken.

Klik hier voor de cao Bedrijfstak Eigen Regelingen in de bouwnijverheid.

De cao's zijn echter nog niet Algemeen Verbindend verklaard. Dat betekent dat ze gelden voor de hele bedrijfstak. Het is wel in aanvraag, dus we houden je op de hoogte!

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar uta@fnv.nl 


Onderhandelingsresultaat cao Bouw & Infra goedgekeurd door leden

De stembussen zijn gesloten. Een ruime meerderheid van de leden heeft ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat. 87 procent van de leden stemden voor en 13 procent tegen (gemiddelde van UTA en bouwplaats samen). Van onze UTA-leden stemden 81 procent voor en 19 procent tegen.

De cao heeft een looptijd van 2 jaar van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022. Het onderhandelingsresultaat gaat zodra alle partijen hebben ingestemd omgezet worden in cao-teksten.

Het was een ingewikkeld traject. Graag hadden wij meer afspraken gemaakt voor UTA maar de eerste stap is gezet. Wij blijven ons hard maken voor betere arbeidsvoorwaarden en ons inzetten om de werkdruk naar beneden te krijgen. Hierover hoort u binnenkort meer.

Benieuwd naar het onderhandelingsresultaat, bekijk hem hier.


Cao-onderhandelingen 2021: dag 11

Gisteren, tijdens de 11e onderhandelingsdag is er een onderhandelingsresultaat voor de cao Bouw & Infra bereikt. De onderhandelingen afgelopen tijd waren lastig en hebben ook lang geduurd. 

Binnen de bouw heb je verschillende branches. Bij de ene branche gaat het beter dan bij de andere. Corona en stikstof hebben op sommige branches meer invloed dan op andere. In de woningbouw gaat het bijvoorbeeld heel goed, maar bij een deel van de bedrijven in de infra en utiliteitsbouw gaat het een stuk minder. Het onderhandelingsresultaat dat er nu ligt, kunnen wij denk ik evenwichtig noemen voor de bouwplaatsmedewerkers. Voor UTA is dit anders, maar wel is een eerste stap gezet met een afspraak over een zwaarwerkregeling. Verder is er voor UTA de komende periode nog veel te behalen.

Overwerkregeling
De werkdruk onder UTA is veel te hoog. In de huidige cao staat duidelijk opgenomen dat een werknemer niet verplicht kan worden tot overwerken. Helaas wordt er toch nog vaak veel overgewerkt. Over dit onderwerp is langdurig gesproken tijdens de onderhandelingen. Wij hadden graag met werkgevers een fatsoenlijke overwerkregeling in de cao afgesloten, helaas weigeren werkgevers dit te doen. Wij zullen nadrukkelijk op dit onderwerp blijven hameren. Weet dus dat je op dit moment, vanuit de cao, niet verplicht kan worden tot overwerk.

Er zijn in het onderhandelingsresultaat een aantal afspraken gemaakt voor UTA.

Afspraken UTA

Zwaarwerkregeling UTA
We hebben een zwaarwerkregeling voor UTA afgesproken die ingaat per 1 januari 2022. Eén van de voorwaarden om daaraan deel te nemen is dat van de laatste 25 jaar voor uittreding er in tenminste 20 daarvan onder de cao bouw gewerkt is en daarvan moet er tenminste 5 jaar als bouwplaatsmedewerker zijn gewerkt.

Indexatie zwaarwerkregeling
De zwaarwerkregeling wordt zowel voor UTA als voor bouwplaatsmedewerkers op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd met de structurele loonsverhogingen van het jaar ervoor.

Loon

 • 1 augustus 2021 structureel 1,5% erbij
 • Eenmalige uitkering in december 2021 van 1% van het jaarsalaris (netto als er bij je werkgever ruimte is in de werkkostenregeling en hij daarvoor kiest)
 • 1 januari 2022 structureel 3%

Vergoedingen (niet de kilometervergoeding) stijgen met hetzelfde (structurele) percentage. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gereedschapsgeld, vergoeding voor kleding enzovoort.

Jongeren: diplomabonus en gratis boeken
We hebben een diplomabonus afgesproken. Voor het behalen van het BBL2, BBL3  en BBL4 krijg je een diplomabonus van € 2.500 voor de schooljaren 21/22 en 22/23. Nog een mooie afspraak: boeken en examens zijn voor de schooljaren 21/22 en 22/23 helemaal gratis.

Andere afspraken op hoofdpunten

Uitzendkrachten: zelfde kilometervergoeding als vaste krachten
De kilometervergoeding van uitzendkrachten in de bouw wordt gelijk aan die van medewerkers in vaste dienst. Dus € 0,32 in plaats van nu € 0,19 per kilometer.

Grotere kans op vaste baan voor uitzendkrachten boven de 50
Er komt een subsidie voor werkgevers van € 5.500 als zij een uitzendkracht van 50 jaar of ouder die daarvoor tenminste 10 jaar onder de cao Bouw heeft gewerkt, in vaste dienst aannemen.

Maatregelen bij werken in de hitte
Er komt een onderzoek naar welke maatregelen (verplicht) genomen moeten worden bij het werken bij hitte. Dat onderzoek is nog niet afgerond voor de komende zomer. Daarom is wel alvast afgesproken dat de werkgever nu al verplicht is zonnebrandcrème te verstrekken. En dat de werknemer dat dan verplicht moet gebruiken. Huidkanker komt bijzonder veel voor onder bouwvakkers.

Het Tijdspaarfonds blijft ongewijzigd
Er verandert nu niets wat betreft het Tijdspaarfonds. Er is een onderzoek gedaan naar het draagvlak onder werkgevers en werknemers. Als er uit dat onderzoek blijkt dat geen belang wordt gehecht aan het Tijdpaarfonds wordt het Tijdspaarfonds per 1 januari 2024 opgeheven.

Pilot werkdruk voor bouwplaatsmedewerkers
Een bouwplaatsmedewerker die last heeft van werkdruk, kan ondersteuning krijgen van een gespecialiseerd bureau. Dit is nu nog een proef. Deze regeling geldt al voor UTA.

Loondoorbetaling bij ziekte
De slechtere regeling van loondoorbetaling bij ziekte is van tafel gehaald. Wel gaat de re-integratiebonus uit de cao verdwijnen (voor mensen die langer dan een jaar ziek zijn geweest en re-integreren in het tweede jaar). Dit gaat in voor mensen wiens eerste ziektedag ligt na 1 januari 2022.

Tijdelijke contracten
In de wet staat dat je gedurende een periode van 3 jaar tijdelijke contracten mag aanbieden als werkgever. In de cao staat een periode van 2 jaar. We gaan naar de wettelijke bepaling.

Naast bovenstaande afspraken zijn er nog meer afspraken gemaakt voor deze twee-jarige cao (de looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022). Al deze afspraken kan je hier lezen.

Stemmen over het onderhandelingsresultaat
Zoals hierboven al aangegeven, hadden wij graag meer afspraken gemaakt voor UTA. De eerste stap is gezet, maar wij blijven ons hard maken voor betere arbeidsvoorwaarden en ons inzetten om de werkdruk naar beneden te krijgen.

Je kunt vanaf nu tot en met 27 mei stemmen op dit onderhandelingsresultaat.


Onderhandelingsresultaat cao Bouw en Infra 2021/2022

Er is een onderhandelingsresultaat voor de cao Bouw en Infra. Jij kunt er nu over stemmen tot en met 27 mei.

'Het was een lastig proces. Er zijn bedrijven, vooral in de woningbouw, waar het heel goed gaat ondanks corona en stikstof. De bouw bestaat daarnaast ook uit de infra en de utiliteitsbouw. En daar gaat het bij een groot aantal bedrijven een stuk minder. Veel (rijks) opdrachtgevers houden de hand op de knip.

Ik denk dat er een evenwichtig onderhandelingsresultaat ligt. De eerste stap voor UTA is gezet met een afspraak over een zwaarwerkregeling, maar daar is nog veel te doen. De werkdruk is echt veel te hoog. Erg blij ben ik met de afspraak dat leerlingen bij het behalen van hun diploma € 2.500 ontvangen. Ook zijn boeken en examens voortaan gratis. We hebben ook de eerste stappen gezet om het werken bij hitte gezonder te maken', aldus cao-onderhandelaar Hans Crombeen.

Op hoofdpunten:

Looptijd
De looptijd van de cao is van 1 januari 2021 t/m 31 december 2022.

Zwaarwerkregeling UTA
We hebben een zwaarwerkregeling voor UTA afgesproken die ingaat per 1 januari 2022. Eén van de voorwaarden om daaraan deel te nemen is dat van de laatste 25 jaar voor uittreding er in tenminste 20 daarvan onder de cao bouw gewerkt is en daarvan moet er tenminste 5 jaar als bouwplaatsmedewerker zijn gewerkt.

Indexatie zwaarwerkregeling
De zwaarwerkregeling wordt zowel voor UTA als voor bouwplaatsmedewerkers op 1 januari van ieder jaar geïndexeerd met de structurele loonsverhogingen van het jaar ervoor.

Loon

 • 1 augustus 2021 structureel 1,5% erbij
 • Eenmalige uitkering in december 2021 van 1% van het jaarsalaris (netto als er bij je werkgever ruimte is in de werkkostenregeling en hij daarvoor kiest)
 • 1 januari 2022 structureel 3%

Vergoedingen (niet de kilometer-vergoeding) stijgen met hetzelfde (structurele) percentage. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gereedschapsgeld, vergoeding voor kleding enzovoort.

Het Tijdspaarfonds blijft ongewijzigd
Er verandert nu niets wat betreft het Tijdspaarfonds. Er is een onderzoek gedaan naar het draagvlak onder werkgevers en werknemers. Als er uit dat onderzoek blijkt dat geen belang wordt gehecht aan het Tijdpaarfonds wordt het Tijdspaarfonds per 1 januari 2024 opgeheven.

Jongeren: diplomabonus en gratis boeken
We hebben een diplomabonus afgesproken. Voor het behalen van het BBL2, BBL3  en BBL4 krijg je een diplomabonus van € 2.500 voor de schooljaren 21/22 en 22/23. Nog een mooie afspraak: boeken- en examengeld zijn voor de schooljaren 21/22 en 22/23 helemaal gratis.

Uitzendkrachten: zelfde kilometervergoeding als vaste krachten
De kilometervergoeding van uitzendkrachten in de bouw wordt gelijk aan die van medewerkers in vaste dienst. Dus € 0,32 in plaats van nu € 0,19 per kilometer.

Grotere kans op vaste baan voor uitzendkrachten boven de 50
Er komt een subsidie voor werkgevers van € 5.500 als zij een uitzendkracht van 50 jaar of ouder die daarvoor tenminste 10 jaar onder de cao Bouw heeft gewerkt, in vaste dienst aannemen.

Geen overwerkregeling UTA
Werkgevers weigeren een fatsoenlijke overwerkregeling af te spreken voor UTA. Dit terwijl het onderwerp ontzettend belangrijk voor UTA-medewerkers is. Wij zullen nadrukkelijk op dit onderwerp blijven hameren. In de cao staat bovendien dat een werknemer niet verplicht is om over te werken.

Maatregelen bij werken in de hitte
Er komt een onderzoek naar welke maatregelen (verplicht) genomen moeten worden bij het werken bij hitte. Dat onderzoek is nog niet afgerond voor de komende zomer. Daarom is wel alvast afgesproken dat de werkgever nu al verplicht is zonnebrandcrème te verstrekken. En dat de werknemer dat dan verplicht moet gebruiken. Huidkanker komt bijzonder veel voor onder bouwvakkers.

Pilot werkdruk voor bouwplaatsmedewerkers
Een bouwplaatsmedewerker die last heeft van werkdruk, kan ondersteuning krijgen van een gespecialiseerd bureau. Dit is nu nog een proef. Deze regeling geldt al voor UTA.

Loondoorbetaling bij ziekte
De slechtere regeling van loondoorbetaling bij ziekte is van tafel gehaald. Wel gaat de re-integratiebonus uit de cao verdwijnen (voor mensen die langer dan een jaar ziek zijn geweest en re-integreren in het tweede jaar). Dit gaat in voor mensen wiens eerste ziektedag ligt na 1 januari 2022.

Tijdelijke contracten
In de wet staat dat je gedurende een periode van 3 jaar tijdelijke contracten mag aanbieden als werkgever. In de cao staat een periode van 2 jaar. We gaan naar de wettelijke bepaling.

Overzicht van alle afspraken
Dit zijn de afspraken op hoofdpunten. We hebben natuurlijk nog veel meer afspraken gemaakt.

Klik hier voor de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

Stemmen tot en met 27 mei
De cao-adviescommissie legt dit resultaat neutraal aan je voor. Je kunt nu stemmen over dit onderhandelingsresultaat


Cao-onderhandelingen 2021: dag 9 & 10

Wij bouwen Nederland

De afgelopen twee dagen is er weer intensief onderhandeld over een nieuwe cao. De vorige onderhandelingen zijn teleurstellend verlopen. Wij hebben vervolgens gevraagd aan medewerkers, die onder de cao Bouw & Infra werken, om zich uit te spreken richting werkgevers. Aan deze oproep is duizenden keren gehoor gegeven.

Wij hebben ook ontzettend veel opmerkingen ontvangen. Deze opmerkingen zijn weer gebundeld en tijdens de 9e dag van de onderhandelingen aan de werkgevers overhandigd.

Hoe nu verder

Wij zijn er helaas nog niet. Daarom is er gekozen om nog een dag in te plannen waarop verder onderhandeld wordt. Op 11 mei gaat dat gebeuren. Voor die datum komen wij nog samen met de cao-adviescommissie. In deze commissie zitten kaderleden die onder de cao Bouw & Infra werken. Tijdens dit overleg bespreken wij wat er tot nu toe ligt aan voorstellen en horen wij wat zij hiervan vinden. Helaas kunnen wij, in het belang van een uitkomst, nog niet uitweiden over de inhoud van de laatste onderhandelingen. Hopelijk kunnen wij na 11 mei wel meer vertellen over de inhoud.


Duizenden reacties oproep 'Werkgevers neem ons serieus'

Jullie hebben massaal gehoor gegeven aan de FNV oproep ‘Werkgevers neem ons serieus en kom over de brug met fatsoenlijke afspraken!’’. We hebben duizenden reacties binnengekregen van UTA en Bouwplaatswerknemers. Alle reacties zijn gebundeld en op 5 mei aan werkgevers overhandigd bij aanvang van het cao overleg.

Uit deze vierde bundeling van reacties blijkt duidelijk hoe er tegen de houding van werkgevers wordt aangekeken. Er is tijdens de Coronapandemie in de bouw hard doorgewerkt en daar lijkt weinig waardering voor. De werkdruk is hoog en binnen veel bedrijven is er een personeelstekort. Veel werknemers maken zich zorgen over het gebrek aan instroom van jongeren in de sector. Het werkklimaat in de bouw is onaantrekkelijk. Zeker jongeren weten dit. Arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden zijn niet van deze tijd. Bij nacht en ontij opstaan, grote reisafstanden, lange werkdagen, in weer en wind werken, continue wisselende collega’s. Maar dat is niet alles. Een vierdaagse werkweek, een eigen invulling geven aan werktijden, meer thuiswerken … allemaal gangbaar tegenwoordig, maar niet in de bouw. Al jarenlang is de disbalans tussen werk en privé voor velen een grote zorg.

De veelal hiërarchische aansturing binnen bedrijven, in combinatie met de strakke planningen, het tekort aan personeel en de wirwar van flexconstructies leidt tot een torenhoge werkdruk en weinig werkplezier. Waardering en respect wordt niet gevoeld en niet verkregen. Ook de veiligheid en gezondheid vormt een probleem in de bouw. De beroepsrisico’s zijn groot.

Uiteraard zijn er bouwbedrijven die het wel goed doen, maar over het algemeen blijkt dat er nog veel moet gebeuren. Het begint met het besef bij werkgevers; het personeel is het kapitaal van de onderneming!

 

Lees hier de eerdere documenten:
Het is ook mijn cao! Deel 1
Het is ook mijn cao! Deel 2
Het is ook mijn cao! Deel 3


Cao-onderhandelingen 2021: dag 8

Wij bouwen Nederland

ONBESPREEKBAAR! Dit is wat wij gisteren van de werkgeversorganisaties op bijna alle onderwerpen te horen kregen.

Overwerkregeling

Zo ook de overwerkregeling die wij hebben voorgesteld. De werkgeversorganisaties zijn heel duidelijk, zij willen hier geen afspraken over maken. Wij vragen niks geks, wij vragen om een regeling waarin UTA-medewerkers vergoed worden voor de uren die zij werken, betaald worden voor de uren die je voor je werkgever werkt. Helaas zien de werkgeversorganisaties niet dat er een heel redelijk voorstel voor hen ligt. Zij vinden het niet nodig om de uren die hun medewerkers voor ze werken, te betalen. Er wordt structureel heel veel overgewerkt. Tijd die je niet thuis bent en die je niet zo kan invullen als je zelf wil. Naast dat het niet meer dan normaal is om betaald te worden voor die uren, hopen wij ook dat een overwerkregeling er voor gaat zorgen dat er minder overgewerkt wordt. Uit alle onderzoeken die wij gedaan hebben komt duidelijk naar voren dat het werk mentaal vaak zwaar is. Een gezonde privé-werkbalans is er te vaak niet.

Maximaal twaalf uur van huis

Ons voorstel om maximaal twaalf uur van huis te zijn lijkt ons ook heel normaal en gezond voor de werknemers. Helaas ook dit vinden werkgevers niet nodig en ook hierover willen zij geen afspraken maken. Vind jij het ook onfatsoenlijk hoe de werkgeversorganisaties zich hier opstellen? Laat jezelf horen door te klikken op de afbeelding onderaan de pagina! Hoe meer reacties, hoe duidelijker het voor de werkgeversorganisaties wordt dat zij goede afspraken horen te maken.

Thuiswerkvergoeding

Momenteel wordt er veel thuisgewerkt. De verwachting is dat dit in de toekomst ook (gedeeltelijk) zal blijven. Dat werknemers niet of minder op kantoor komen geeft voor de werkgevers minder kosten maar voor de werknemers juist meer kosten. Het is dus ook niet meer dan normaal om een vergoeding te krijgen voor de verwarming, elektriciteit en koffie/thee. Helaas vinden werkgevers dit niet nodig. Dat zij lagere kosten hebben is voor hen mooi meegenomen en dat een werknemer juist meer kosten maakt is niet belangrijk.

Eerder stoppen met werken regeling

Een eerder stoppen met werken regeling. Ook hierover hebben de werkgeversorganisaties zich gisteren duidelijk uitgesproken. Een regeling die er daadwerkelijk toe doet, willen zij niet afspreken. “Bedrijven bieden zelf al voldoende mogelijkheden aan medewerkers, in de laatste fase voor hun pensioen, om het werk te verlichten”, aldus de werkgeversorganisaties. Een deel van de UTA-medewerkers deed voorheen fysiek werk op de bouwplaats. Zij hebben fysiek zwaar werk gedaan, daarnaast horen wij van bijna alle UTA-medewerkers die wij spreken dat zij hun werk ook mentaal heel zwaar vinden. Het is bizar en verdrietig, hoe vaak wij horen dat iemand niet weet of het wel lukt om het werk tot aan het pensioen vol te houden. Een goede regeling afspreken zodat wel iedereen gezond zijn pensioen kan halen, zou niet meer dan normaal horen te zijn!

De houding van de werkgevers is droevig. Zo brutaal dat ze durven te zeggen dat “het gefocus op UTA minder ruimte geeft voor de bouwplaatsmedewerkers.” Alle medewerkers die onder de cao Bouw en Infra vallen zijn belangrijk, zowel UTA als bouwplaats! Op 5 mei wordt er weer onderhandeld. Wij willen graag op die dag aan de werkgeversorganisaties laten zien dat UTA-medewerkers fatsoenlijke afspraken in hun CAO willen. Laat je stem horen, klik op de afbeelding hieronder!


Deel 3 ‘’Het is ook mijn cao!’’ overhandigd

Op de 8e dag van de cao onderhandelingen heeft onderhandelaar Hans Crombeen deel 3 van ‘Het is ook mijn cao!’ uitgereikt aan werkgevers. In dit rapport vertellen UTA medewerkers hoe zij het werken in de bouw ervaren en wat zij zouden willen veranderen als dat kon.

Het rapport is onderdeel van een reeks aan reacties van UTA medewerkers op het cao overleg. Deel 1 en 2 zijn tijdens eerder cao overleg aan de werkgeversdelegaties overhandigd.

FNV|UTA heeft de afgelopen week telefonisch werknemers gesproken over het werken in de bouw. Dit heeft een rapport opgeleverd van bijna 90 pagina’s. Er tekent zich een duidelijk beeld af: lange werkdagen, hoge werkdruk, een tekort aan personeel, miscommunicatie op de bouwplaats en tot slot fysiek en vooral mentaal zwaar werk. Daar tegenover staat weinig waardering en compensatie.

 

 “Je moet 24/7 paraat staan en je krijgt niet doorbetaald.”

“Als ik morgen een andere baan had, ging ik gisteren weg.”

“Het is behoorlijke waanzin. Waarom houden we dit met z’n allen in stand? Je offert je gezondheid op, voor wat?”

 

Ook een modern en sociaal personeelsbeleid ontbreekt bij veel ondernemingen. Thuiswerken, een vierdaagse werkweek, werktijden die zijn af te stemmen op de thuissituatie, dit alles lijkt vaak ver weg.

 

“Er moet meer voor UTA gebeuren. Jongeren hebben andere behoeften, daar heb je andere afspraken voor nodig.”

“Het is geen feest om naar het werk te gaan. De druk wordt alleen maar hoger. Ik mis ook aanwas in de sector.”

“Er zijn meer mensen nodig. Er staan wel veel vacatures open, maar de werkgever krijgt ze niet ingevuld.”

 

Begin maart zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw & Infra 2021 gestart. Vanaf het begin geven werkgeversorganisaties aan geen afspraken te willen maken voor de UTA, uitgezonderd de loonsverhoging. De UTA voorstellen worden geclassificeerd als overbodig en onacceptabel.

Werkgevers beweren dat er op bedrijfsniveau goede afspraken zijn voor het UTA personeel. Zo zitten alle overuren en reisuren bijvoorbeeld al in het salaris. Een zwaar werk regeling is niet nodig omdat uitvoerders toch al lichtere projecten en functies krijgen voordat ze met pensioen gaan. En de hoge werkdruk moet een UTA werknemer voor lief nemen volgens werkgevers; “Dat hoort nou eenmaal bij het werk. Mensen van een bepaald niveau moeten gewoon de klus klaren. Je hebt altijd de keuze om naar een werkgever te gaan waar het beter geregeld is”.

Wij horen al jarenlang uit de praktijk dat goede bedrijfsafspraken veelal ontbreken. En wanneer UTA werknemers hierover concrete afspraken willen maken met hun werkgever krijgen ze nul op het rekest. Dat is ook nu weer gebleken!

 

” De laatste jaren is de werkdruk zo gigantisch gestegen.”

“Ik ervaar hele hoge werkdruk. Dit heb ik al heel vaak aangegeven maar de werkgever erkent die werkdruk niet.”

“Jonge uitvoerders vinden het niet aantrekkelijk om in de bouw te werken, en veel ouderen vallen regelmatig uit.”

 

Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op bedrijfsniveau, maar het is zeker niet de regel. UTA werknemers hebben niet voor niets een pakket aan cao voorstellen gedaan en wensen niet tegen de bouwplaats collega’s uitgespeeld te worden. De UTA blijft krachtig van zich laten horen en laat zich niet uitsluiten. Zonder UTA is er geen bouw!

 

“Geestelijk moe is erger dan lichamelijk moe. Zonder UTA is er geen bouw!”

“UTA is belangrijk voor bouwbedrijven, maar werkgevers lijken dit niet te realiseren.”

 

Lees hier deel 1, deel 2, en deel 3.


Werkgevers dit kan echt niet!

Werk jij in de Bouw en Infra? Laat voor 4 mei van je horen!

Terug naar af?

Al jarenlang neemt jouw werkdruk toe en tijdens corona heb jij keihard doorgewerkt. In ruil daarvoor zetten werkgevers tijdens de laatste cao-onderhandelingen plotseling hun hakken in het zand en willen ze niets. Een klap in het gezicht van iedere werknemer in onze sector!

Op hoofdpunten

 • Een overwerkregeling voor UTA met impact is onbespreekbaar voor werkgevers.
 • Een zwaarwerkregeling voor UTA waar mensen ook gebruik van kunnen maken. Werkgevers willen dit voor een enkeling.
 • Een thuiswerkvergoeding voor UTA volgens de adviezen van het Nibud willen werkgevers niet geven.
 • Premie en pensioenopbouw: werkgevers willen de premie bevriezen waardoor de opbouw sterk verlaagt.
 • Doorbetaling schooldag BBL: willen werkgevers ook al niet.
 • Tijdspaarfonds. Werkgevers willen het  lopend onderzoek niet afwachten en het TSF afschaffen per 1 januari 2023.

Laat van je horen!

De houding van de werkgevers is onacceptabel en onfatsoenlijk. Vind jij dit ook? Laat ook van je horen en vul onderstaand formulier in. Wij nemen dit mee tijdens onze volgende onderhandelingsronde op 5 mei.

Werkgevers neem ons serieus en kom over de brug met fatsoenlijke afspraken!

Je gegevens worden ruim een jaar opgeslagen om je in de toekomst op de hoogte te houden van ons aanbod.

Pas als je akkoord gaat met deze voorwaarden kun je dit formulier verzenden.