Cao-onderhandelingen 2021: dag 8

Wij bouwen Nederland

ONBESPREEKBAAR! Dit is wat wij gisteren van de werkgeversorganisaties op bijna alle onderwerpen te horen kregen.

Overwerkregeling

Zo ook de overwerkregeling die wij hebben voorgesteld. De werkgeversorganisaties zijn heel duidelijk, zij willen hier geen afspraken over maken. Wij vragen niks geks, wij vragen om een regeling waarin UTA-medewerkers vergoed worden voor de uren die zij werken, betaald worden voor de uren die je voor je werkgever werkt. Helaas zien de werkgeversorganisaties niet dat er een heel redelijk voorstel voor hen ligt. Zij vinden het niet nodig om de uren die hun medewerkers voor ze werken, te betalen. Er wordt structureel heel veel overgewerkt. Tijd die je niet thuis bent en die je niet zo kan invullen als je zelf wil. Naast dat het niet meer dan normaal is om betaald te worden voor die uren, hopen wij ook dat een overwerkregeling er voor gaat zorgen dat er minder overgewerkt wordt. Uit alle onderzoeken die wij gedaan hebben komt duidelijk naar voren dat het werk mentaal vaak zwaar is. Een gezonde privé-werkbalans is er te vaak niet.

Maximaal twaalf uur van huis

Ons voorstel om maximaal twaalf uur van huis te zijn lijkt ons ook heel normaal en gezond voor de werknemers. Helaas ook dit vinden werkgevers niet nodig en ook hierover willen zij geen afspraken maken. Vind jij het ook onfatsoenlijk hoe de werkgeversorganisaties zich hier opstellen? Laat jezelf horen door te klikken op de afbeelding onderaan de pagina! Hoe meer reacties, hoe duidelijker het voor de werkgeversorganisaties wordt dat zij goede afspraken horen te maken.

Thuiswerkvergoeding

Momenteel wordt er veel thuisgewerkt. De verwachting is dat dit in de toekomst ook (gedeeltelijk) zal blijven. Dat werknemers niet of minder op kantoor komen geeft voor de werkgevers minder kosten maar voor de werknemers juist meer kosten. Het is dus ook niet meer dan normaal om een vergoeding te krijgen voor de verwarming, elektriciteit en koffie/thee. Helaas vinden werkgevers dit niet nodig. Dat zij lagere kosten hebben is voor hen mooi meegenomen en dat een werknemer juist meer kosten maakt is niet belangrijk.

Eerder stoppen met werken regeling

Een eerder stoppen met werken regeling. Ook hierover hebben de werkgeversorganisaties zich gisteren duidelijk uitgesproken. Een regeling die er daadwerkelijk toe doet, willen zij niet afspreken. “Bedrijven bieden zelf al voldoende mogelijkheden aan medewerkers, in de laatste fase voor hun pensioen, om het werk te verlichten”, aldus de werkgeversorganisaties. Een deel van de UTA-medewerkers deed voorheen fysiek werk op de bouwplaats. Zij hebben fysiek zwaar werk gedaan, daarnaast horen wij van bijna alle UTA-medewerkers die wij spreken dat zij hun werk ook mentaal heel zwaar vinden. Het is bizar en verdrietig, hoe vaak wij horen dat iemand niet weet of het wel lukt om het werk tot aan het pensioen vol te houden. Een goede regeling afspreken zodat wel iedereen gezond zijn pensioen kan halen, zou niet meer dan normaal horen te zijn!

De houding van de werkgevers is droevig. Zo brutaal dat ze durven te zeggen dat “het gefocus op UTA minder ruimte geeft voor de bouwplaatsmedewerkers.” Alle medewerkers die onder de cao Bouw en Infra vallen zijn belangrijk, zowel UTA als bouwplaats! Op 5 mei wordt er weer onderhandeld. Wij willen graag op die dag aan de werkgeversorganisaties laten zien dat UTA-medewerkers fatsoenlijke afspraken in hun CAO willen. Laat je stem horen, klik op de afbeelding hieronder!


Deel 3 ‘’Het is ook mijn cao!’’ overhandigd

Op de 8e dag van de cao onderhandelingen heeft onderhandelaar Hans Crombeen deel 3 van ‘Het is ook mijn cao!’ uitgereikt aan werkgevers. In dit rapport vertellen UTA medewerkers hoe zij het werken in de bouw ervaren en wat zij zouden willen veranderen als dat kon.

Het rapport is onderdeel van een reeks aan reacties van UTA medewerkers op het cao overleg. Deel 1 en 2 zijn tijdens eerder cao overleg aan de werkgeversdelegaties overhandigd.

FNV|UTA heeft de afgelopen week telefonisch werknemers gesproken over het werken in de bouw. Dit heeft een rapport opgeleverd van bijna 90 pagina’s. Er tekent zich een duidelijk beeld af: lange werkdagen, hoge werkdruk, een tekort aan personeel, miscommunicatie op de bouwplaats en tot slot fysiek en vooral mentaal zwaar werk. Daar tegenover staat weinig waardering en compensatie.

 

 “Je moet 24/7 paraat staan en je krijgt niet doorbetaald.”

“Als ik morgen een andere baan had, ging ik gisteren weg.”

“Het is behoorlijke waanzin. Waarom houden we dit met z’n allen in stand? Je offert je gezondheid op, voor wat?”

 

Ook een modern en sociaal personeelsbeleid ontbreekt bij veel ondernemingen. Thuiswerken, een vierdaagse werkweek, werktijden die zijn af te stemmen op de thuissituatie, dit alles lijkt vaak ver weg.

 

“Er moet meer voor UTA gebeuren. Jongeren hebben andere behoeften, daar heb je andere afspraken voor nodig.”

“Het is geen feest om naar het werk te gaan. De druk wordt alleen maar hoger. Ik mis ook aanwas in de sector.”

“Er zijn meer mensen nodig. Er staan wel veel vacatures open, maar de werkgever krijgt ze niet ingevuld.”

 

Begin maart zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw & Infra 2021 gestart. Vanaf het begin geven werkgeversorganisaties aan geen afspraken te willen maken voor de UTA, uitgezonderd de loonsverhoging. De UTA voorstellen worden geclassificeerd als overbodig en onacceptabel.

Werkgevers beweren dat er op bedrijfsniveau goede afspraken zijn voor het UTA personeel. Zo zitten alle overuren en reisuren bijvoorbeeld al in het salaris. Een zwaar werk regeling is niet nodig omdat uitvoerders toch al lichtere projecten en functies krijgen voordat ze met pensioen gaan. En de hoge werkdruk moet een UTA werknemer voor lief nemen volgens werkgevers; “Dat hoort nou eenmaal bij het werk. Mensen van een bepaald niveau moeten gewoon de klus klaren. Je hebt altijd de keuze om naar een werkgever te gaan waar het beter geregeld is”.

Wij horen al jarenlang uit de praktijk dat goede bedrijfsafspraken veelal ontbreken. En wanneer UTA werknemers hierover concrete afspraken willen maken met hun werkgever krijgen ze nul op het rekest. Dat is ook nu weer gebleken!

 

” De laatste jaren is de werkdruk zo gigantisch gestegen.”

“Ik ervaar hele hoge werkdruk. Dit heb ik al heel vaak aangegeven maar de werkgever erkent die werkdruk niet.”

“Jonge uitvoerders vinden het niet aantrekkelijk om in de bouw te werken, en veel ouderen vallen regelmatig uit.”

 

Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op bedrijfsniveau, maar het is zeker niet de regel. UTA werknemers hebben niet voor niets een pakket aan cao voorstellen gedaan en wensen niet tegen de bouwplaats collega’s uitgespeeld te worden. De UTA blijft krachtig van zich laten horen en laat zich niet uitsluiten. Zonder UTA is er geen bouw!

 

“Geestelijk moe is erger dan lichamelijk moe. Zonder UTA is er geen bouw!”

“UTA is belangrijk voor bouwbedrijven, maar werkgevers lijken dit niet te realiseren.”

 

Lees hier deel 1, deel 2, en deel 3.


Werkgevers dit kan echt niet!

Werk jij in de Bouw en Infra? Laat voor 4 mei van je horen!

Terug naar af?

Al jarenlang neemt jouw werkdruk toe en tijdens corona heb jij keihard doorgewerkt. In ruil daarvoor zetten werkgevers tijdens de laatste cao-onderhandelingen plotseling hun hakken in het zand en willen ze niets. Een klap in het gezicht van iedere werknemer in onze sector!

Op hoofdpunten

 • Een overwerkregeling voor UTA met impact is onbespreekbaar voor werkgevers.
 • Een zwaarwerkregeling voor UTA waar mensen ook gebruik van kunnen maken. Werkgevers willen dit voor een enkeling.
 • Een thuiswerkvergoeding voor UTA volgens de adviezen van het Nibud willen werkgevers niet geven.
 • Premie en pensioenopbouw: werkgevers willen de premie bevriezen waardoor de opbouw sterk verlaagt.
 • Doorbetaling schooldag BBL: willen werkgevers ook al niet.
 • Tijdspaarfonds. Werkgevers willen het  lopend onderzoek niet afwachten en het TSF afschaffen per 1 januari 2023.

Laat van je horen!

De houding van de werkgevers is onacceptabel en onfatsoenlijk. Vind jij dit ook? Laat ook van je horen en vul onderstaand formulier in. Wij nemen dit mee tijdens onze volgende onderhandelingsronde op 5 mei.

Werkgevers neem ons serieus en kom over de brug met fatsoenlijke afspraken!

Je gegevens worden ruim een jaar opgeslagen om je in de toekomst op de hoogte te houden van ons aanbod.

Pas als je akkoord gaat met deze voorwaarden kun je dit formulier verzenden.


'Het is ook mijn cao!' | Overzichtspagina

De werkgeversorganisaties hebben ons tijdens eerdere onderhandelingen laten weten dat zij geen afspraken in de cao willen maken voor UTA-medewerkers. Alles zou al perfect geregeld zijn op bedrijfsniveau. Daarom hebben wij een oproep gedaan aan UTA'ers, om te reageren op het standpunt van de werkgeversorganisaties. Op onze vragenlijst is massaal gereageerd. Op deze pagina kun je de links naar de drie documenten vinden. 

Klik op onderstaande buttons om deel 1, deel 2 en deel 3 van de reacties te bekijken.

                    


BIM in de bouw

Datagedreven bouwen geeft aan dat data een grote rol gaan spelen in het bouwproces. Het delen van data die voortkomen uit het bouwen wordt normaal. Dat datadelen gaat via een digitaal platform. Daarmee heeft iedereen die betrokken is bij het bouwproces toegang tot alle relevante data. Het principe is éénmalige invoer en meervoudig gebruik, waardoor alle partijen werken met dezelfde informatie. Het datadelen zal leiden tot minder fouten en het efficiënter maken van het bouwproces.

BIM (Bouwinformatie Model) is een platform om data te delen. Om te kunnen werken met een degelijk platform zijn digitale vaardigheden nodig. Maar vergeet niet andere vaardigheden was de waarschuwing die we hoorden in de sessie over de gevolgen van BIM voor het werk.

Vaardigheden

We onderscheiden drie soorten vaardigheden:

 • Professionele skills: vakinhoudelijke kennis.
 • Digitale vaardigheden: kennis om te werken digitale middelen (software en hardware).
 • Soft skills: algemene vaardigheden.

Er is een neiging om de digitale vaardigheden steeds belangrijker te vinden, omdat digitaal kunnen werken enorm is toegenomen. Is dat terecht?

De oudere generatie in de bouw heeft veel kennis over het bouwproces en zij beschikken over veel professionele vaardigheden. Bij de jongere generatie is dat veel minder het geval. Kennis hoe zij een gebouw waterdicht moeten maken ontbreekt nogal eens. Vakinhoudelijke kennis wordt door jongeren grotendeels opgedaan tijdens de stage of in de beroepspraktijk.
De digitale kennis is vooral aanwezig bij de jongere generaties. Zij zijn gewend om met digitale apparatuur en met software te werken. Wie heeft tegenwoordig geen tablet, laptop of smartphone?
De oudere generatie in de bouw is doorgaans minder digitaal vaardig. Zij zijn er niet mee opgegroeid en moeten meer moeite doen om zich deze digitale vaardigheden eigen te maken. Daar moet dus in geïnvesteerd worden.

Er zijn de afgelopen jaren verschillende veranderingen geweest, van de tekentafel naar CAD, van 2D naar 3D. Dat zijn geleidelijke veranderingen geweest, waar medewerkers in mee konden groeien. De technologische ontwikkelingen gaan momenteel snel, de veranderingen in de manier van werken volgen elkaar in hoog tempo op. Dit vraagt van medewerkers veel bereidheid om vaker en sneller andere manieren van werken aan te leren.
Soft skills zijn algemene vaardigheden zoals kunnen samenwerken, onderhandelen, communiceren (mondeling als schriftelijk), nieuwe dingen leren, wendbaarheid etc. Deze skills zijn belangrijk voor alle functies. Er zijn accentverschillen per functies als het gaat om de soft skills.

De drie genoemde vaardigheden zijn even belangrijk en de opgave is om te zoeken naar manieren om die te verankeren in een team. Een duo van een schoolverlater en een vakkundig specialist met bouwkundige skills kan een oplossing kan zijn.

Ervaringen

We zijn benieuwd of deze manier van kijken naar de benodigde vaardigheden wordt gedeeld. Stuur een e-mail naar uta@fnv.nl en laat weten wat jouw ervaringen zijn.


Cao-onderhandelingen 2021: dag 6 & 7

Wij bouwen Nederland

De afgelopen twee dagen is er weer onderhandeld over een nieuwe cao Bouw & Infra. Verschillende onderwerpen zijn aan bod gekomen. Wij zijn samen met de werkgevers naar verschillende varianten op de voorstellen aan het kijken.

Tijdens de vorige onderhandelingen hadden wij aan de werkgevers het document ‘Het is ook mijn cao’ overhandigd. In dit document staan héél véél reacties van UTA-medewerkers op de stelling van werkgevers, dat er geen afspraken voor UTA-medewerkers gemaakt hoeven worden. In de tussentijd zijn er nog veel meer reacties bijgekomen. Wij hebben daarom een 2.0 versie gemaakt met alle nieuwe reacties en aan de werkgevers gepresenteerd. Ook werd eerder door werkgevers gesteld dat een uitvoerder op leeftijd lichtere werkzaamheden krijgt. Hierover hebben wij een enquête onder uitvoerders gehouden. Heel duidelijk komt naar voren dat deze bewering in één woord onzin is! Ook deze uitkomsten hebben wij aan de werkgevers overhandigd.

Daarnaast is het voor ons heel duidelijk dat een goede overwerkregeling voor UTA-medewerkers hard nodig is. Dit is daarom ook een belangrijk punt tijdens de onderhandelingen. Uit de enquête ‘Het is ook mijn cao’ blijkt dat er structureel veel overuren worden gemaakt. Werkgevers beweren echter dat afspraken over betaling van overwerk overbodig zijn. Er is volgens hen sprake van een ‘all-in-salaris’. Dit betekent dat naast de contractuele uren, ook overwerk en reistijd in het salaris zijn inbegrepen. Wij hebben uitgevraagd of dit herkenbaar is. Onze concrete vraag was: Heb jij in je arbeidsovereenkomst afgesproken dat je een all-in-salaris hebt? Een duidelijke meerderheid zegt hierop nee!

Wij hopen ook dat een overwerkvergoeding er voor gaat zorgen dat overwerk niet meer zo uit de hand loopt. Wij horen namelijk regelmatig dat het vele overwerken, naast dat het fysiek en mentaal zwaar is, ook veel invloed heeft op het privéleven. Hopelijk gaan werkgevers dit ook inzien en hier samen met ons goede afspraken over in de cao maken.

Op 28 april (en op 5 en 6 mei) gaan wij weer opnieuw met de werkgevers om tafel en ons hard maken voor goede afspraken. Afspraken die zorgen voor gezonde, blije werknemers zowel op de werkvloer als thuis!


De overwerkcultuur in de bouw

FNV|UTA heeft de afgelopen weken vragen gesteld over ‘overwerk’ onder UTA’ers. En de cijfers over de hoeveelheid en de frequentie van overwerk liegen er niet om. Daarnaast worden deze lange werkdagen nauwelijks gecompenseerd. Werkgevers beweren dat overwerk is inbegrepen in het salaris. Ook stellen ze ‘je weet waaraan je begint als je in de bouw komt werken’ en ‘als het je niet bevalt ga je toch naar een andere werkgever’.

Al enige tijd doet FNV onderzoek naar overwerk in de bouw. In veel UTA-functies is overwerk gangbaar. Voor UTA’ers die met het bouwproces te maken hebben, is overwerk daarentegen veelal structureel van aard. Uitvoerders, werkvoorbereiders, calculators, planners en projectcoördinatoren draaien wekelijks overuren.

Uit onze recente uitvraag ‘Het is ook mijn cao!’ blijkt dat een kwart van de UTA respondenten 9 tot 13 uur per week overwerkt. 14% zelfs 13 uur of meer. Ook werkt een aanzienlijk deel gemiddeld een dag per week extra. Op jaarbasis betekent dit 9 tot 15 weken of meer extra werken. Een ongezonde realiteit. De meerderheid van de UTA’ers krijgt hiervoor ook nog eens niets betaald of in tijd gecompenseerd. Bovendien worden de reisuren niet vergoed.

‘’Lange dagen en 40 uur betaald krijgen.’’

‘’Reisuren hebben ze nog nooit van gehoord voor UTA.’’

De lange werkdagen gaan gepaard met steeds meer verantwoordelijkheden, hogere administratieve vereisten, krappe planningen, pauzes die erbij inschieten en de 24/7 bereikbaarheid. Het aantal vacante UTA-functies stijgt. Op veel plekken wordt een continue personeelstekort gerapporteerd. Tegelijkertijd zijn er veel zorgen over het uitblijven van een jongeren instroom.

‘’Veel jonge gasten die net klaar zijn met hun opleiding, willen niet voor een aannemer werken. Veel uren, slechte betaling, hoge werkdruk, het wordt allemaal al besproken op de scholen.’’

Dagelijks gaat voor uitvoerders of werkvoorbereiders de wekker in de nachtelijke uren.  Rond 5.30 uur vertrekken ze van huis om tegen de avond – als het verkeer meezit – weer de deur achter zich dicht te trekken. Het zijn lange werkdagen met een  aanzienlijke werkdruk. Het maakt de bouw (mentaal) zwaar en ongezond. Daarnaast vergt het een opoffering voor het sociale leven. Velen rapporteren keer op keer het gezin teleur te stellen of in het weekend nauwelijks nog fut te hebben.

‘’Alles moet af, het maakt niet uit hoe, maar niet met te veel uren. De rest moet in je eigen tijd.”

Werkgevers aan de onderhandelingstafel verschuilen zich achter een zogezegd ‘’all-in-salaris’’. Zij geven aan dat de UTA salarissen zodanig zijn samengesteld dat overwerk erin zit. FNV|UTA heeft daarom in een enquête de vraag gesteld of in de arbeidsovereenkomst expliciet is opgenomen dat overwerk in het salaris is inbegrepen. Een overtuigende meerderheid geeft aan dat hiervan absoluut geen sprake is. Grotendeels ontbreekt ook de registratie van overwerk.

‘’In het systeem kan ik tot 40 uur registreren, niet meer!’’

Kortom, werkgevers aan de onderhandelingstafel tonen weinig empathie met het hardwerkende UTA-personeel. FNV|UTA vindt het hoog tijd voor een goede overwerkregeling en bestrijding van het vele overwerk. Wie kan immers deze werkomstandigheden volhouden?

De overwerkcultuur in de bouw leidt tot een onveilige en ongezonde werkomgeving. Loyaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel is mooi, maar kent ook bij de UTA zijn grenzen!

‘’Er gaat veel ervaren personeel weg en er is geen aanwas. Dus de werkdruk zal nog hoger worden.’’


'Het is ook mijn cao!' | Deel 2 van rapport gepresenteerd

De werkgeversorganisaties hebben ons tijdens eerdere onderhandelingen laten weten dat zij geen afspraken in de cao willen maken voor UTA-medewerkers. Alles zou al perfect geregeld zijn op bedrijfsniveau. Daarom hebben wij een oproep gedaan aan UTA'ers, om te reageren op het standpunt van de werkgeversorganisaties. Op onze vragenlijst is massaal gereageerd. 

Op 31 maart hebben we de eerste bundeling van UTA-reacties, geanonimiseerd, aan de werkgevers overhandigd. Omdat er sindsdien nog veel meer reacties zijn binnengekomen, hebben we besloten een 'deel 2' te maken.

Alle nieuwe reacties (tot en met 12 april) zijn wederom gebundeld tot een document:

Document - Het is ook mijn cao! Deel 2 

De reacties onderstrepen het belang van goede cao afspraken en zijn tijdens de afgelopen onderhandelingsronde weer gepresenteerd aan de werkgeversorganisaties. Er kan nog steeds gereageerd worden op de vragenlijst. Heb je dit nog niet gedaan? Klik op de button hieronder om naar de vragenlijst te gaan!

Klik hier voor de deel 1 van UTA-reacties op 'Het is ook mijn cao!'


Webinar Anders Organiseren

Het webinar Anders Organiseren in de bouw laat zien dat organisaties maatregelen kunnen nemen die bedoeld zijn om productiviteit te verbeteren en om werkdruk te verminderen.

FNV Bouwen en Wonen ziet dat de werkdruk in de bouw al jaren oploopt. Het terugdringen van de werkdruk moet gezocht worden in andere organisatievormen. Dit vanuit de overweging dat de manier waarop het werk is georganiseerd de belangrijkste oorzaak is van werkdruk.

Hans Kommers van de ST Groep inventariseerde in opdracht van de FNV initiatieven van bouwbedrijven die zochten naar andere organisatievormen. In het webinar Anders Organiseren op 18 mei (van 16.00 uur tot 16.45 uur) verbindt hij theorie aan de praktijk van het anders organiseren. Er is beperkt plek, dus meld je aan via het aanmeldformulier onder de video.

Wil je meer weten? Bekijk hier de video waarin Hans Kommers toelichting geeft op het webinar.

https://www.youtube.com/watch?v=KTXvvoiqf8A

Het is helaas niet meer mogelijk om te aan te melden voor het webinar. Neem voor meer informatie contact op met uta@fnv.nl


Lichter werk voor een uitvoerder op leeftijd? ‘Dit is gewoonweg onzin!’

Vorige maand zijn de onderhandelingen voor de cao Bouw & Infra 2021 gestart. Tijdens de Coronapandemie heeft de bouw heel verdienstelijk doorgewerkt. FNV had dan ook gerekend op een vlotte start van het cao overleg. Tevergeefs blijkt.

Werkgevers negeren al jaren de wensen van de UTA-medewerkers en vegen ook dit keer hun voorstellen van tafel. UTA wordt op bedrijfsniveau al in de watten gelegd. Dat maakt cao afspraken overbodig, aldus werkgevers. Zo is een zwaar werk regeling voor de UTA niet nodig, want binnen bedrijven is het gangbaar om een uitvoerder op leeftijd lichter werk te geven. FNV|UTA heeft deze bewering direct bij honderden uitvoerders gecheckt.

Verontwaardiging is groot

UTA-medewerkers willen een zwaar werkregeling. Vorig jaar is deze regeling voor bouwplaats-werknemers afgesproken. De verontwaardiging onder de UTA was groot, toen bleek dat zij waren uitgesloten van de regeling. UTA’ers hebben evengoed zwaar werk. De mentale belasting is hoog en wordt soms voorafgegaan door jarenlange fysieke belasting.

Het structurele tekort aan UTA-personeel, de krappe planningen, de toenemende verantwoordelijkheid voor veiligheid en kwaliteit, de talrijke onderaannemers en ZZP’ers, de vele administratieve vereisten, de communicatieproblemen met buitenlandse werknemers en de lange werkdagen, maken het werk zwaar. En niet alleen van de uitvoerder.

‘’Het hele werkplezier is weg en vervangen door veel spanningen’’

Een bedrijfsregeling: fictie of realiteit?

Tijdens het cao overleg hebben werkgevers aangegeven dat UTA-medewerkers, vooral uitvoerders, enkele jaren voor het pensioen lichter werk krijgen. Bedrijven voorzien in regelingen, zodat een uitvoerder het makkelijker volhoudt tot aan zijn pensioen.

FNV|UTA is bij uitvoerders nagegaan of zulke regelingen bekend zijn. En wat blijkt, de overgrote meerderheid heeft geen enkele herkenning bij deze bewering van werkgevers. Sterker nog, meestal lijkt het tegendeel waar. Ervaren uitvoerders worden juist ingezet op de zwaardere en moeilijkere projecten. En kleine projecten alleen draaiend houden, geeft net zo goed veel druk en stress. Je moet dan alles zelf doen, daar schiet je niets mee op, aldus verschillende uitvoerders. Een greep uit de reacties:

 • ’Hoe zou een werkgever dat moeten regelen als er al een structureel tekort is aan uitvoerders.’’
 • ‘’Werkgevers houden echt geen rekening met je leeftijd.’’
 • ‘’Binnen mijn bedrijf is het wel bespreekbaar, maar het kan niet.’’
 • ‘’Bij het bedrijf waar ik nu werk en de bedrijven waar ik heb gewerkt, heb ik hier nog nooit van gehoord.’’
 • ‘’Bij kleine aannemers hebben ze helemaal niet de luxe om te kunnen kiezen naar welk project hun UTA personeel ingezet wordt.’’
 • ‘’Wel kan ik zeggen dat mijn oudere collega’s niet lichtere projecten krijgen of een lichtere functie.’’
 • ‘’Ik heb dit nog niet meegemaakt (ik ben 63 jaar).’’

Herkenning komt sporadisch voor. Ook dan betreft het geen bedrijfsregeling, maar is op persoonlijk initiatief van de werknemer een regeling getroffen.

UTA laat zich niet uitsluiten

Via FNV|UTA ‘Het is ook mijn cao!’ hebben UTA-medewerkers massaal laten weten dat ze de houding van werkgevers onacceptabel vinden en de beweringen over goede bedrijfsafspraken onjuist. De reacties op de bewering dat uitvoerders op leeftijd lichter werk kunnen krijgen, wordt door een uitvoerder treffend samengevat; ‘Dat is gewoonweg onzin!’

Opvallend is dat meerdere werknemers zich afvragen of de werkgeversorganisaties wel beseffen dat veel van hun leden de keus niet hebben om oudere uitvoerders een minder zwaar project te geven.

‘’Wat ik al helemaal niet snap, is dat als ik aan mijn werkgever vraag hoe hij tegenover de zwaar werkregeling voor de uitvoerders staat hij zegt daar niet onwelwillend tegenover te staan. Dan vraag ik mij toch af wat voor mensen hem vertegenwoordigen bij de onderhandelingen.’’