Deel 3 ‘’Het is ook mijn cao!’’ overhandigd

Op de 8e dag van de cao onderhandelingen heeft onderhandelaar Hans Crombeen deel 3 van ‘Het is ook mijn cao!’ uitgereikt aan werkgevers. In dit rapport vertellen UTA medewerkers hoe zij het werken in de bouw ervaren en wat zij zouden willen veranderen als dat kon.

Het rapport is onderdeel van een reeks aan reacties van UTA medewerkers op het cao overleg. Deel 1 en 2 zijn tijdens eerder cao overleg aan de werkgeversdelegaties overhandigd.

FNV|UTA heeft de afgelopen week telefonisch werknemers gesproken over het werken in de bouw. Dit heeft een rapport opgeleverd van bijna 90 pagina’s. Er tekent zich een duidelijk beeld af: lange werkdagen, hoge werkdruk, een tekort aan personeel, miscommunicatie op de bouwplaats en tot slot fysiek en vooral mentaal zwaar werk. Daar tegenover staat weinig waardering en compensatie.

 

 “Je moet 24/7 paraat staan en je krijgt niet doorbetaald.”

“Als ik morgen een andere baan had, ging ik gisteren weg.”

“Het is behoorlijke waanzin. Waarom houden we dit met z’n allen in stand? Je offert je gezondheid op, voor wat?”

 

Ook een modern en sociaal personeelsbeleid ontbreekt bij veel ondernemingen. Thuiswerken, een vierdaagse werkweek, werktijden die zijn af te stemmen op de thuissituatie, dit alles lijkt vaak ver weg.

 

“Er moet meer voor UTA gebeuren. Jongeren hebben andere behoeften, daar heb je andere afspraken voor nodig.”

“Het is geen feest om naar het werk te gaan. De druk wordt alleen maar hoger. Ik mis ook aanwas in de sector.”

“Er zijn meer mensen nodig. Er staan wel veel vacatures open, maar de werkgever krijgt ze niet ingevuld.”

 

Begin maart zijn de onderhandelingen voor een nieuwe cao Bouw & Infra 2021 gestart. Vanaf het begin geven werkgeversorganisaties aan geen afspraken te willen maken voor de UTA, uitgezonderd de loonsverhoging. De UTA voorstellen worden geclassificeerd als overbodig en onacceptabel.

Werkgevers beweren dat er op bedrijfsniveau goede afspraken zijn voor het UTA personeel. Zo zitten alle overuren en reisuren bijvoorbeeld al in het salaris. Een zwaar werk regeling is niet nodig omdat uitvoerders toch al lichtere projecten en functies krijgen voordat ze met pensioen gaan. En de hoge werkdruk moet een UTA werknemer voor lief nemen volgens werkgevers; “Dat hoort nou eenmaal bij het werk. Mensen van een bepaald niveau moeten gewoon de klus klaren. Je hebt altijd de keuze om naar een werkgever te gaan waar het beter geregeld is”.

Wij horen al jarenlang uit de praktijk dat goede bedrijfsafspraken veelal ontbreken. En wanneer UTA werknemers hierover concrete afspraken willen maken met hun werkgever krijgen ze nul op het rekest. Dat is ook nu weer gebleken!

 

” De laatste jaren is de werkdruk zo gigantisch gestegen.”

“Ik ervaar hele hoge werkdruk. Dit heb ik al heel vaak aangegeven maar de werkgever erkent die werkdruk niet.”

“Jonge uitvoerders vinden het niet aantrekkelijk om in de bouw te werken, en veel ouderen vallen regelmatig uit.”

 

Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op bedrijfsniveau, maar het is zeker niet de regel. UTA werknemers hebben niet voor niets een pakket aan cao voorstellen gedaan en wensen niet tegen de bouwplaats collega’s uitgespeeld te worden. De UTA blijft krachtig van zich laten horen en laat zich niet uitsluiten. Zonder UTA is er geen bouw!

 

“Geestelijk moe is erger dan lichamelijk moe. Zonder UTA is er geen bouw!”

“UTA is belangrijk voor bouwbedrijven, maar werkgevers lijken dit niet te realiseren.”

 

Lees hier deel 1, deel 2, en deel 3.