Cao-onderhandelingen 2021: dag 6 & 7

Wij bouwen Nederland

De afgelopen twee dagen is er weer onderhandeld over een nieuwe cao Bouw & Infra. Verschillende onderwerpen zijn aan bod gekomen. Wij zijn samen met de werkgevers naar verschillende varianten op de voorstellen aan het kijken.

Tijdens de vorige onderhandelingen hadden wij aan de werkgevers het document ‘Het is ook mijn cao’ overhandigd. In dit document staan héél véél reacties van UTA-medewerkers op de stelling van werkgevers, dat er geen afspraken voor UTA-medewerkers gemaakt hoeven worden. In de tussentijd zijn er nog veel meer reacties bijgekomen. Wij hebben daarom een 2.0 versie gemaakt met alle nieuwe reacties en aan de werkgevers gepresenteerd. Ook werd eerder door werkgevers gesteld dat een uitvoerder op leeftijd lichtere werkzaamheden krijgt. Hierover hebben wij een enquête onder uitvoerders gehouden. Heel duidelijk komt naar voren dat deze bewering in één woord onzin is! Ook deze uitkomsten hebben wij aan de werkgevers overhandigd.

Daarnaast is het voor ons heel duidelijk dat een goede overwerkregeling voor UTA-medewerkers hard nodig is. Dit is daarom ook een belangrijk punt tijdens de onderhandelingen. Uit de enquête ‘Het is ook mijn cao’ blijkt dat er structureel veel overuren worden gemaakt. Werkgevers beweren echter dat afspraken over betaling van overwerk overbodig zijn. Er is volgens hen sprake van een ‘all-in-salaris’. Dit betekent dat naast de contractuele uren, ook overwerk en reistijd in het salaris zijn inbegrepen. Wij hebben uitgevraagd of dit herkenbaar is. Onze concrete vraag was: Heb jij in je arbeidsovereenkomst afgesproken dat je een all-in-salaris hebt? Een duidelijke meerderheid zegt hierop nee!

Wij hopen ook dat een overwerkvergoeding er voor gaat zorgen dat overwerk niet meer zo uit de hand loopt. Wij horen namelijk regelmatig dat het vele overwerken, naast dat het fysiek en mentaal zwaar is, ook veel invloed heeft op het privéleven. Hopelijk gaan werkgevers dit ook inzien en hier samen met ons goede afspraken over in de cao maken.

Op 28 april (en op 5 en 6 mei) gaan wij weer opnieuw met de werkgevers om tafel en ons hard maken voor goede afspraken. Afspraken die zorgen voor gezonde, blije werknemers zowel op de werkvloer als thuis!