Zo meld jij je ziek bij je werkgever

Als je ziek bent, meld je je ziek bij je werkgever. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Wat vertel je wel en niet aan je werkgever? En wat als je werkgever niet gelooft dat je ziek of juist beter bent?

Ben je ziek? Meld je dan ziek bij je leidinggevende. Je hoeft geen vragen te beantwoorden over je ziekte. Wel moet je tijdens je re-integratie bereikbaar zijn.

Wanneer en hoe meld je je ziek?

Je mag je ziekmelden als je lichamelijk of geestelijk niet in staat bent jouw werkzaamheden te verrichten. Als je ziek bent, moet je dat direct melden bij je werkgever. Meestal is dit je leidinggevende. Als die niet aanwezig is, dan meld je je ziek bij de vervanger van je leidinggevende.

De manier waarop je je moet ziekmelden staat in je contract, het verzuimprotocol of bedrijfsreglement. Vaak is dit per mail, app of telefonisch. Op het intranet van je werkgever vind je hier vaak meer informatie over.

Dit mag je werkgever vragen

Als je je ziekmeld, kan jouw werkgever vragen of je ziek bent als gevolg van je werk, hoe lang je denkt dat het gaat duren en of je aangepast werk kunt doen. Op deze manier kan jouw werkgever inschatten wat voor vervanging geregeld moet worden. Ook mag jouw werkgever vragen wat jouw verpleegadres is en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent. Je bent verplicht hierop te antwoorden.

Soms kunnen er ook nog andere regels zijn waar jij je aan moet houden. Denk bijvoorbeeld aan dat je op bepaalde momenten thuis moet blijven tijdens je ziekte of dat je telefonisch bereikbaar moet zijn.  In de cao Bouw & Infra staat bijvoorbeeld ook dat je moet thuisblijven tot er een eerste verzuimcontrole heeft plaatsgevonden. Je mag wel van huis gaan om een arts te bezoeken. In een verzuimregeling mag jouw werkgever andere afspraken maken.

Samen met je werkgever maak je afspraken over hoe en wanneer je contact met elkaar hebt. Als er een bedrijfsarts wordt ingeschakeld, moet je beschikbaar zijn voor een controle. Je bent verplicht om gehoor te geven aan de oproep van een bedrijfsarts.

Dit mag je werkgever niet vragen

Je werkgever mag geen vragen stellen over je medische situatie. Hij mag dus niet vragen waar je last van hebt en wat voor behandeling je krijgt. Als je werkgever dit toch vraagt, ben jij niet verplicht om hier antwoord op te geven. Als je besluit om toch antwoord te geven op deze vraag, mag dit alleen in uitzonderlijke situaties aan je dossier toegevoegd worden. Wil je deze informatie niet delen? Dan kan je aangeven dat je deze informatie liever met de bedrijfsarts bespreekt. De bedrijfsarts mag ook geen medische gegevens delen met je werkgever, tenzij je hier toestemming voor geeft. Lees hier meer over privacy bij ziekte.

Weigering ziekmelding

Jouw werkgever mag je ziekmelding niet weigeren. Je werkgever kan namelijk niet bepalen of jij in staat bent om je werkzaamheden te verrichten. Hij kan wel een bedrijfsarts inschakelen om te beoordelen of je ziek bent.

Als je werkgever toch weigert je ziekmelding te accepteren, dan kan je het volgende doen:

  • Laat schriftelijk weten dat je ziek bent en per welke datum
  • Vraag een consult aan bij de bedrijfsarts
  • Laat weten wat je verpleegadres is en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent

(Weigeren) betermelding

Je bent weer 100 procent beter als jij weer volledig aan het werk bent. Dit betekent dat je weer volledig je eigen werkzaamheden en uren kunt uitvoeren.

Het komst wel eens voor dat werknemers weer volledig aan het werk zijn, maar dat zij nog steeds voor één procent ziekgemeld zijn. Dit is een administratieve truc van de werkgever. Op papier ben jij dus nog deels ziek. Dit mag alleen als jij niet volledig je eigen werkzaamheden verricht. Ben je onterecht ziekgemeld? Neem dan contact op met je bedrijfsarts en vraag om een bevestiging dat je volledig hersteld bent. Laat daarna schriftelijk aan je werkgever weten dat je het niet eens bent met de ziekmelding. Vermeld hierbij dat je reguliere werkzaamheden weer doet, en dat je ervan uitgaat dat je volledig beter wordt gemeld. Als je werkgever het hier niet mee eens is, dan moet hij dat in een schriftelijke reactie aan jou laten weten.

Heb je vragen over je ziek- en/of betermelding? Stuur gerust een mailtje naar uta@fnv.nl .