FNV onderzoek kankerverwekkende stoffen

De FNV wil dat je veilig en gezond kunt werken. Toch zijn er veel werknemers die tijdens hun werk te maken krijgen met kankerverwekkende stoffen en -processen. Doe mee aan het onderzoek naar veiligheid en kankerverwekkende stoffen op de werkvloer.

Er zijn veel stoffen die kanker kunnen veroorzaken en waar nog steeds mee gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan asbest, benzeen, chroom-6, dieselrook, houtstof van hardhout, kwartsstof, en vliegtuiguitstoot. Met deze enquête krijgen we meer inzicht in werken met deze stoffen en kunnen we de werkvloer veiliger maken. Uit het voorlopige resultaat komt naar voren dat de voorlichting over de risico’s van het werken met kankerverwekkende stoffen te wensen overlaat. Daarbij nemen werkgevers onvoldoende maatregelen. Werk jij, of vermoed jij dat je met chemische stoffen die kankerverwekkend zijn? De enquête is volledig anoniem.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Gezondheid is een prioriteit

In Nederland krijgen zo’n 30.000 werknemers jaarlijks met een beroepsziekte te maken en vinden er zo’n 200.000 ernstige ongevallen plaats. Nederland kent jaarlijks 4.100 doden die vroegtijdig overlijden aan werkgerelateerde aandoeningen, 3.000 daarvan door te hoge blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.

Eind juni vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over Veilig en Gezond werken. Dit debat is de uitgelezen kans om de resultaten van die onderzoek te kunnen laten zien, en de ernst van de situatie onder de aandacht kunnen brengen.