Cao onderhandelingen: dag 6

De onderhandelingen hebben i.v.m. corona even stilgelegen, maar zijn afgelopen maandag weer hervat. Wij hebben samen met de werkgeversverenigingen besloten in kleinere delegaties de besprekingen op te pakken. Zelf was ik ‘digitaal op afstand’ beschikbaar voor overleg en afstemming.

Beperken onderwerpen

In samenspraak is besloten om het aantal te bespreken onderwerpen te beperken. De onderwerpen die wij vanuit onze kant op de agenda willen houden zijn een loonsverhoging en een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken. De onderhandeling werd wat moeizaam geopend maar liep vervolgens constructief. Wel moet ik opmerken dat het een uitdaging zal zijn om tot een cao akkoord te komen.

Loon

In november 2019 hebben wij een voorstel neergelegd voor 5% loonsverhoging. Op dat moment waren er uitdagingen door stikstof en PFAS, daar is nu corona bijgekomen. Gezien deze situatie zal 5% loonsverhoging niet uit de onderhandelingen komen.

Bijna iedereen werkt hard door tijdens deze coronacrisis. Daarnaast zijn de orderportefeuilles en perspectieven binnen veel bedrijven goed. Om die reden vinden wij dat een passende loonsverhoging op zijn plaats is. De werkgevers hebben aangegeven te willen spreken over een beperkte loonsverhoging. De volgende onderhandeling staat dit onderwerp weer hoog op de agenda.

Eerder stoppen met werken

Over een regeling voor eerder te stoppen met werken wordt ook nadrukkelijk gesproken. We spreken over de financiering en de doelgroep. Zowel werknemers op de bouwplaats als UTA werknemers worden zwaar belast. Beiden groepen horen om die reden de mogelijkheid te krijgen om eerder te stoppen met werken.

De werkgevers hebben aangegeven bereid te zijn om tot een regeling te komen. Zij geven echter ook aan een regeling voor UTA werknemers onaanvaardbaar te vinden. Hierin vinden wij helaas geen overeenstemming. Wij willen wel echt dat er ook een regeling voor UTA werknemers komt.

Andere onderwerpen

Belangrijke onderwerpen zoals uitbetalen van de reistijd en overuren en indelen werktijd, staan helaas niet meer op de agenda voor deze cao.

Het uitgangspunt is om de onderhandelingen voor een cao voor 2021 te starten in oktober of november dit jaar. Dit is gelukkig al over een paar maanden. Wij doen er alles aan om deze onderwerpen dan heel hoog op de agenda te krijgen. Het zijn onderwerpen waar goede afspraken over gemaakt moeten worden. Daarnaast blijven wij ons inspannen om ervoor te zorgen dat de werkdruk verminderd wordt.

What’s next?

Op 23 juni worden de cao-onderhandelingen voortgezet. Heb je vragen? Je kan altijd een mail sturen naar: uta@fnv.nl. Ook ben ik samen met Hans Crombeen (hoofd onderhandelaar) op dinsdag 16 juni van 16.30 – 17.30 uur en vrijdag 19 juni van 12.00 – 14.00 uur live op de chat via onze website www.fnvuta.nl, waar je dan direct vragen aan ons kan stellen.

Hartelijke groet,

Laura van Beers