Cao-onderhandelingen opgeschort vanwege coronacrisis

In overleg met de betrokken partijen is er besloten om de onderhandelingen voor de cao Bouw & Infra op te schorten. Het is vooralsnog onduidelijk wat voor gevolgen de coronacrisis heeft op de sector, waardoor het onmogelijk is om nu passende afspraken te maken.

Dit is gezamenlijk besloten met CNV en Werkgeversverenigingen Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, NVB en Vereniging van Waterbouwers. Eind 2019 werden de onderhandelingen al uitgesteld als gevolg van de PFAS- en stikstofcrisis. Begin februari 2020 zijn de onderhandelingen hervat. De afgelopen weken hebben vakbonden en werkgevers intensief met elkaar gesproken over onder andere ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘arbo & veiligheid’, ‘eerder stoppen met werken voor oudere werknemers met zwaar werk’, ‘instroom en onderwijs’ en ‘flexibilisering en uitzenden’.

Onzekerheid over gevolgen door coronacrisis

De eerst volgende onderhandelingsrondes zouden plaatsvinden op 26 en 27 maart. Deze data vallen nog binnen de periode tot en met 6 april, waarin de maatregelen van het RIVM nog gelden. Op dit moment is het onzeker en onvoorspelbaar wat de gevolgen van de coronacrisis zijn, hierdoor is het momenteel niet mogelijk om goede afspraken aan de onderhandelingstafel te maken.

De onderhandelingen voor de cao Bouw & Infra worden zo snel als mogelijk hervat. Blijf op de hoogte via de UTA Nieuwsflits!

Lees meer over werken tijdens de coronacrisis.

Vul de enquête in over corona, zodat we kunnen peilen welke invloed het virus heeft op jouw werk.