Cao-onderhandelingen: dag 4 en 5

Bouwen aan een gezonde toekomst

De onderhandelingsdelegatie is de afgelopen dagen intensief met elkaar in gesprek geweest tijdens de
cao-onderhandelingen. Er is met name gesproken over een regeling voor eerder stoppen met werken, onderwijs en uitzendkrachten. Mijn naam is Laura van Beers, en dit is het onderhandelingsverslag van dag 4 en 5.

Deze onderhandelingsdagen duurden ongeveer even lang als een normale werkdagen, van negen tot vijf, maar omdat je constant aan het vergaderen bent is het toch intensiever dan een gewone dag op kantoor. Gelukkig vind ik het erg leuk om te doen! Hier volgt een samenvatting van wat we de afgelopen dagen hebben besproken met de werkgevers tijdens de cao-onderhandelingen.

Eerder stoppen met werken

Een belangrijk punt tijdens de cao-onderhandelingen. Wij hebben het voorstel gedaan dat het per 1 januari 2021 mogelijk moet zijn om drie jaar eerder uit het vakgebied te treden, onder gebruikmaking van de afspraken in het pensioenakkoord. Dit geldt voor álle werknemers die onder de cao Bouw en Infra vallen, dus ook UTA’ers. Wij zien dit graag voor het maximaal mogelijke bedrag: de AOW-hoogte.

Om dit voor elkaar te krijgen zal er een fonds moeten worden ingericht. De premie voor dit fonds dient betaald te worden door de werkgevers. Wanneer een werknemer gebruik wil maken van deze regeling is de werkgever verplicht om hieraan mee te werken.

Wat dit onderwerp betreft was de afgelopen onderhandelingsronde teleurstellend, de volgende keer zal de regeling dan ook weer nadrukkelijk op de agenda staan. Het is jammer om te merken dat wat wij voorstellen en wat de werkgevers willen, zo ver uit elkaar ligt. Vanuit de werkgevers blijkt er maar weinig bereidheid tot investering in de regeling. De werkgevers hebben geen mandaat en moeten eerst met hun achterban in gesprek over dit onderwerp. Over deze regeling later meer.

Het belang van de betaalde schooldag

Het belang van het doorbetalen van de schooldag hebben we als onderhandelaars duidelijk kenbaar gemaakt aan de werkgevers. We hebben het voorstel neergelegd dat jongeren die wekelijks vier dagen werken en één dag naar school gaan, vijf dagen betaald moeten worden. De scholing is dusdanig onderdeel van de functie die je op je werk uitoefent, dat dit niet meer dan eerlijk is.

Arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten

In de bouw werken erg veel uitzendkrachten, waaronder UTA-medewerkers. Vaak voeren zij structureel en langdurige werkzaamheden uit. Wij willen dat de uitzendkrachten die structureel werk uitvoeren, na een jaar verplicht een arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen door de werkgever (op dat moment nog het inlenende bedrijf). De grootte van deze arbeidsovereenkomst dient dan tenminste het gemiddelde aantal gewerkte uren te zijn. Onder structureel werk verstaan wij het volgende:

  • Werkzaamheden met een structureel karakter in het bedrijfsproces,
  • Werk dat wordt verricht op vaste formatie,
  • Werk dat negen van de twaalf maanden per jaar wordt uitgevoegd (en het volgende jaar weer).

Daarnaast zijn wij van mening dat de uitzendkrachten, net als de werknemers in dienst, recht hebben op het Duurzame Inzetbaarheidsbudget.

What’s next?

We gaan vol enthousiasme en hoopvol de volgende onderhandelingsrondes tegemoet. Er staan nog vier data op de agenda. De volgende cao-onderhandelingen staan gepland op 26 en 27 maart. Onder andere het onderwerp Arbeidstijden wordt dan besproken. Dit is met name een belangrijk onderwerp voor UTA-medewerkers. Zaken als maximaal 12 uur arbeidstijd op een dag, recht hebben op een 4-daagse werkweek, thuiswerken en niet gestoord worden in de vrije tijd worden dan besproken. Allemaal onderwerp die te maken hebben met werkdruk. Ook komen de onderwerpen verlof, verzuim, naleving en werkingssfeer aan bod. Ik kijk uit naar de volgende onderhandelingen en blijf mij sterk inzetten om een mooi resultaat te bereiken!

Heb je vragen? Dan kun je altijd een mail sturen naar: uta@fnv.nl. Ook ben ik op dinsdag 17 maart tussen 10:00 en 14:00 uur live op de chat op onze website www.fnvuta.nl, waar je direct vragen aan mij kan stellen.

Hartelijke groet en tot over twee weken,

Laura van Beers