RVU-ultimatum genegeerd: kom in actie!

Er is door de staat geen gehoor gegeven aan het RVU-ultimatum dat vakbonden afgelopen 1 mei hebben afgekondigd. Het is nu tijd om in actie te komen voor een fatsoenlijke zwaarwerkregeling.

In het pensioenakkoord is bepaald dat cao-partijen afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken voor mensen in zware beroepen, voor de periode 2021 t/m 2025. De cao Bouw & Infra heeft dat direct mogelijk gemaakt door de Zwaarwerkregeling. Mensen kunnen daardoor, als ze voldoen aan een aantal voorwaarden, tot uiterlijk 3 jaar voor hun AOW-leeftijd gebruik maken van de Zwaarwerkregeling. De regeling dreigt niet te worden verlengd.

Het ultimatum

Afgelopen 1 mei, op de Dag van de Arbeid, werd het ultimatum aan de staat afgekondigd om de RVU-regeling na 2025 permanent te maken en te verbeteren.

De staat had twee weken de tijd om te reageren. Echter, er is geen gehoor gegeven aan het ultimatum. Dit is onacceptabel en we kunnen dit niet zomaar laten passeren. Het is nu aan ons om actie te ondernemen. Sluit je aan om onze boodschap duidelijk te maken: ook na 2025 is er nog zwaar werk, en dus dient er ook nog een fatsoenlijke zwaarwerkregeling te zijn.

Je kunt hier de brief met het ultimatum lezen.

Alleen maar voordelen

Een goede Regeling Vervroegd Uittreden (RVU), waar de Zwaarwerkregeling onderdeel van is, zal zowel werkgevers als de maatschappij eerder geld opleveren dan kosten. Zo zal er minder uitval op het werk zijn, kan voor de duurdere oudere werknemer een jonger iemand worden aangenomen en belanden gezonde 65+’ers niet in een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Kom in actie

Zwaar werk zal altijd blijven bestaan. Jonge bouwvakkers moeten ook uitzicht kunnen hebben op de zwaarwerkregeling. Kom in actie voor een betere regeling om eerder te kunnen stoppen met zwaar werk!

Komende maand staan de volgende acties gepland:

  • 12 juni in Groningen
  • 19 juni in Den Haag
  • 26 juni in Tilburg

Klik hier om te kijken welke actiemogelijkheden er bij jou zijn of bij welke actie je je aan kunt sluiten

Heb je vragen? Neem gerust contact op door te mailen naar bouw@fnv.nl