RVU-actie Den Haag: Samen sterk voor zwaar werk!

Op woensdag 19 juni vond een indrukwekkende actie plaats op de Koemarkt in Den Haag. Rond het middaguur verzamelden dakdekkers, kaderleden en bouwvakkers zich om hun stem te laten horen. Inspirerende sprekers kenmerkten de bijeenkomst.

FNV-consulent Robert opende de bijeenkomst met een krachtige toespraak, gevolgd door Ed. Opvallend was de aanwezigheid van veel jongeren, wat het belang van deze actie extra onderstreepte. De slogan “zwaarwerkregeling gemist? Bouwvakker tot in de kist” is nu ook in Den Haag luid en duidelijk uitgedragen.

Een van de jongeren in Den Haag, Quincy, nam ook het woord. Hij benadrukte het belang van op tijd kunnen stoppen met werken om fysieke slijtage te voorkomen. Quincy geniet van zijn werk en wil dit graag met plezier blijven doen. Hij vindt het essentieel dat er actie wordt gevoerd en verzekerde dat hij en zijn collega’s altijd vooraan zullen staan bij toekomstige acties.

Wat moet er gebeuren?

De FNV wil dat er een goede regeling komt voor mensen met zwaar werk. Die bestaat uit:

  • Een permanente regeling: geef iedereen perspectief op eerder stoppen met werken. Zwaar werk zal er altijd zijn. Of je nu drie, tien of twintig jaar voor je AOW-leeftijd zit, als je zwaar werk doet, moet je er vanuit kunnen gaan dat jij in de toekomst gebruik kunt maken van de regeling.
  • Verhoog het boetevrije bedrag: uit cijfers blijkt dat het voor veel mensen financieel niet haalbaar is om aan de regeling deel te nemen. Een bedrag ter hoogte van een AOW-uitkering is vaak niet genoeg om van rond te komen. Geld uit de pensioenpot halen om dit bedrag aan te vullen, betekent levenslang een lager pensioen. Dat is dus ook een dure oplossing. Bovendien wordt er tot aan hun AOW-leeftijd ook geen pensioenpremie meer betaald als ze eerder stoppen met werken.  Dit betekent dat ze later een lagere pensioenuitkering hebben. Al met al dus reden genoeg om het boetevrij uit te keren bedrag te verhogen.
  • Laat cao-partijen bepalen wat zwaar werk is: de regeling is bedoeld voor mensen met zwaar werk. Dat kan fysiek zwaar werk zijn, of mentaal zwaar werk. Denk bijvoorbeeld ook aan nachtwerk. Werkgevers en vakbonden weten het beste waar zwaar werk gedaan wordt in een bedrijf of een sector. Laat die dan samen bepalen wie er voor de regeling in aanmerking komen. Dat kan het beste aan de cao-tafel.

De oproep voor verlenging en verbetering van de regeling was unaniem. De aanwezigen maakten duidelijk dat er dringend behoefte is aan eerlijke en rechtvaardige arbeidsomstandigheden voor zware beroepen.

Wil jij ook dat er een actie in jouw buurt plaatsvindt? Neem dan contact op met de actie-coördinator in de bouwsector door een e-mail te sturen naar peter.vanderput@fnv.nl. Samen staan we sterk voor zwaar werk!