Cao-onderhandelingen: dag 2 en 3

De cao-onderhandelingen zijn dan nu echt begonnen! Alle voorstellen zijn vorige week al toegelicht. Mijn naam is Laura van Beers en ik maak namens UTA deel uit van de onderhandelingsdelegatie. Ik doe hier verslag!

De sfeer is erg goed en alle partijen nemen ruim de tijd om alle onderwerpen te bespreken. Dat is belangrijk; op deze manier kunnen vakbonden en werkgevers goed onderzoeken wat we van elkaar willen. De afgelopen twee dagen zijn er daarom minder onderwerpen besproken dan gepland.

Deze week zijn Duurzame Inzetbaarheid, Arbo en veiligheid besproken. Er is een begin gemaakt met het onderwerp eerder stoppen met werken. Na de verkenning is afgesproken dat alle partijen een cijfermatige onderbouwing van de verschillende voorstellen ontwikkelen, inclusief een juridische verkenning van mogelijkheden.

In dit verslag leg ik uit hoe afspraken over verschillende onderwerpen jou als UTA’er raken.

Duurzame inzetbaarheid

Veel UTA’ers zijn zich er misschien niet van bewust dat er ook een budget is voor Duurzame Inzetbaarheid. Je ontvangt namelijk elke maand in je loon een bedrag dat bedoeld is voor persoonlijke ontwikkeling, zodat jij gezond en met plezier kunt blijven werken, ook in de toekomst. Voor bouwplaatsmedewerkers wordt het budget voor Duurzame Inzetbaarheid gestort in het Tijdspaarfonds. In deze onderhandelingsrondes zijn de werkgevers met een voorstel gekomen om zelf meer grip te hebben op de besteding van dit budget. Daarnaast willen zij graag kunnen bepalen of de DIA door het bedrijf of door Volandis wordt uitgevoerd.

Arbo en veiligheid

Extreme weersomstandigheden

Wij hebben voorgesteld om een protocolafspraak te maken en Volandis de opdracht te geven om uit te zoeken bij welke temperatuur er sprake is van extreme warmte en welke maatregelen dan op het werk het meest effectief zijn. Wij vragen in het onderzoek ook naar de bovengrens in temperatuur, waarbij nog veilig gewerkt kan worden.

De uitkomsten van die onderzoeken willen wij op laten nemen in artikel 73 van de cao, het artikel dat gaat over veilig werken en weersomstandigheden. Dit artikel regelt nu alleen nog de afspraken bij bijvoorbeeld kou, vorst en andere ongunstige weersomstandigheden. Natuurlijk gaan deze afspraken vooral gelden voor medewerkers op de bouwplaats. Maar FNV vindt dat artikel 73 óók moet gelden voor alle UTA’ers die op de bouwplaats werken. Dat is nu nog niet het geval.

Werkdruk

Wij weten dat werkdruk een belangrijk onderwerp is voor UTA-medewerkers, het staat bij ons hoog op de agenda. Onlangs hebben wij een onderzoek naar werkdruk uitgevoerd. Bijna de helft van de UTA-werknemers geeft aan werkdruk te ervaren. Slechts 8% ervaart geen werkdruk, de overige deelnemers geven aan het soms te ervaren. Slechts in de helft van de gevallen heeft de organisatie oog voor werkdruk. De andere helft dus niet!

FNV gaat voorstellen doen voor een aanpak van werkdruk, die zicht richt op een ander manier van werken in bedrijven. De basis daarvoor is een onderzoek van enkele jaren geleden, waaruit duidelijk bleek dat organisatorische maatregelen leiden tot het verlagen van de werkdruk en het verbeteren van werkprocessen bij deze bedrijven. Wij laten inventariseren of deze organisatorische veranderingen bij de bedrijven nog steeds van kracht zijn. Zo kunnen wij leren welke maatregelen werken en welke niet. Op basis van deze leerervaringen gaat de FNV voorstellen ontwikkelen.

Daarnaast stellen wij voor om ook een onderzoek uit te laten voeren naar de werkdruk van bouwplaats werknemers.

Eerder stoppen met werken

Er is tijdens de cao-onderhandelingen een begin gemaakt met de gesprekken over dit onderwerp. Wij vinden dat het per 1 januari 2021 mogelijk moet zijn dat iedere werknemer – dus ook jij als UTA’er – onder de cao 3 jaar eerder kan uittreden door gebruik te maken van de afspraken in het pensioenakkoord. Wij vinden dat dit voor het maximaal mogelijke bedrag moet kunnen (bruto AOW-hoogte). Om dit te bereiken moet er een fonds ingericht worden. De premie voor dit fonds moet betaald worden door werkgevers. Wanneer een werknemer besluit gebruik te willen maken van de regeling, is de werkgever verplicht hieraan mee te werken. Werkgevers hebben aangegeven ook een regeling te willen, hoe zij deze regeling graag ingevuld zien is nog niet helemaal bekend.

Op 10 en 11 maart komen de onderhandelaars weer samen. Later die week zal ik weer een verslag publiceren op deze website. Heb je vragen? Dan kun je op maandag 9 maart tussen 10:00 en 15:00 live met mij chatten via deze website. Je mag ons natuurlijk ook mailen: uta@fnv.nl.

Hartelijke groet,

Laura van Beers
UTA-Consulent