1 juli: tweede loonsverhoging cao Bouw&Infra

In de cao Bouw&Infra 2024 zijn twee loonsverhogingen afgesproken. De eerste vond plaats op 1 januari, en de tweede komt eraan. Op 1 juli 2024 krijg je er nogmaals 3,5% per maand + € 50,- bij.

Op 1 januari 2024 is de nieuwe cao Bouw&Infra ingegaan. Dat betekent dat de lonen per die datum met 3,5% en vijftig euro per maand stijgen. In juli komt dezelfde verhoging nog een keer. In totaal komt dit neer op zo’n 10 procent loonstijging.

Let op: als er sprake is van een vierwekenbetaling, dan geldt er mogelijk iets anders. In artikel 4.12.2 van de cao staat: Als de datum van de verhoging valt in de eerste twee weken van een loonperiode, gaat de verhoging in met ingang van de lopende loonperiode. Als de datum van de verhoging valt in de laatste twee weken van een loonperiode, is dit met ingang van de eerstvolgende loonperiode.

Controleer je loonstrook

Kijk op je loonstrook of de loonsverhoging goed zijn doorgevoerd in je salaris. Lijkt er iets niet te kloppen? Op deze pagina vind je alle informatie over wat er precies op je loonstrook staat. Wanneer je lid bent van de FNV kunnen wij je ook helpen met het ontcijferen van je loonstrook.

Contributie

Dankzij de cao-verhogingen haal je je lidmaatschap bij de FNV er ruim uit. Een lidmaatschap en de bereidheid om van je te laten horen wanneer dat nodig is leveren dus wel degelijk iets op! In de cao Bouw&Infra is ook afgesproken dat je eens per jaar een deel van je contributie terug kunt vragen. Lees hier meer over de vergoeding voor je vakbondscontributie.

Rond komen

Rond kunnen komen van je werk en krijgen wat je verdient. Dat is niet meer dan normaal. De FNV staat voor een socialer Nederland. Voor meer veiligheid, zekerheid en waardering. Maak ook je collega’s lid (en verdien een tientje). Samen bouwen we aan de toekomst.