Vergoeding vakbondscontributie

Wist je dat je een deel van je vakbondscontributie kunt terugkrijgen? In de cao Bouw & Infra is geregeld dat de werkgever eenmaal per jaar een vergoeding van € 50 netto in de kosten van de vakbondscontributie betaald. Hierdoor krijg je minimaal 25% van je betaalde contributie terug! Meestal stort de werkgever dit bij de salarisbetaling van november of december. De werkgever zal hiervoor een bewijs van de contributiebetaling vragen. Deze jaaropgave kun je gemakkelijk hier downloaden.

Hoe werkt het?

  1. Download, print en onderteken je jaaropgave.
  2. Vervolgens lever je de jaaropgave in bij je werkgever of afdeling personeelszaken. Bij de meeste werkgevers moet je de jaaropgave vóór half november inleveren, maar soms kan het ook later zijn Informeer dus altijd even bij jouw bedrijf.
  3. Daarna stort je werkgever stort € 50 netto (cao Bouw & Infra, artikel 60)

Andere cao?

Val je onder een andere cao? Check dan even in jouw cao of er ook een terugbetalingsregeling voor de vakbondscontributie is. Inmiddels is in veel cao’s zo’n ‘fiscaal vriendelijke’ regeling opgenomen.