Cao-onderhandelingen 2021: dag 1

Wij bouwen Nederland

Gisteren zijn de onderhandelingen voor de cao Bouw & Infra gestart. Tijdens de eerste samenkomst werden de voorstelbrieven aangeboden en toegelicht. Met zes personen vertegenwoordigen wij de werknemers, de werkgevers hebben een delegatie van zeven personen. Normaal zouden wij met de volledige delegatie samenkomen, maar door Corona werkt dat nu anders. Wij zijn met drie vertegenwoordigers aanwezig en de werkgeversverenigingen ook. De anderen zijn digitaal beschikbaar voor overleg en afstemming.

Even voorstellen

Mijn naam is Laura van Beers. Ik ben 35 jaar en werk inmiddels zes jaar bij de FNV. Ik ben gestart met het geven van juridisch advies en sinds twee jaar werk ik als consulent UTA voor de sector Bouwen en Wonen. Namens de UTA-medewerkers neem ik deel aan de onderhandelingsdelegatie. Tijdens de onderhandelingen zet ik mij in voor betere arbeidsvoorwaarden voor UTA-medewerkers. Na elke onderhandeling schrijf ik een blog waarin ik vertel hoe de onderhandelingen zijn verlopen.

De start

De onderhandelingen zijn, zoals dat mooi heet, constructief gestart. De voorstellen zijn uitgewisseld en over en weer toegelicht. De werkgeversverenigingen zijn van mening dat de UTA cao voorstellen overbodig zijn, werkgevers en UTA werknemers maken onderling wel afspraken over verschillende onderwerpen uit onze voorstellen. Wij hebben in samenspraak met onze leden deze voorstellen gedaan. Wij willen de voorstellen omzetten in cao afspraken. De praktijk wijst namelijk uit dat onderlinge afspraken vaak niet worden gemaakt. Bij zaken als uitbetalen van overuren en reisuren werd gereageerd dat dit al opgenomen is in het salaris, wij zien dit anders.

Wij gaan de voorstellen van de werkgeversverenigingen voorleggen aan de cao-adviescommissie. De cao-adviescommissie bestaat uit leden van de FNV onder de cao. Zij denken mee over onze cao-voorstellen en kijken mee naar de werkgeversvoorstellen. Vervolgens laten zij weten wat zij van de voorstellen vinden. In overleg bepalen wij dan samen hoe wij gaan reageren op de voorstellen van de werkgeversverenigingen.

Volgende week wordt er opnieuw onderhandeld. Wij kijken hiernaar uit en zetten ons vol in om de beste resultaten te bereiken voor alle medewerkers in de bouw!

Met vriendelijke groet,

Laura van Beers